Εικ. 3 Κάτοψη ισογείου.

(Visited 5 times, 1 visits today)