Στις 30 Νοεμβρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το Χειμερινό Πακέτο (Winter Package) με θέσεις και προτάσεις που αφορούν στην ενέργεια. Η μετάβαση προς την Καθαρή Ενέργεια είναι γεγονός όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει να ηγηθεί της μετάβασης αυτής και να έχει κυρίαρχο ρόλο στην επίτευξη των…