Η πολιτεία, οι οργανισμοί, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά έχουν όλοι ένα διαφορετικό και σημαντικό ρόλο να παίξουν στην ενεργειακή απόδοση των κατοικιών στην Ευρώπη. Κάθε ένας από αυτούς τους τομείς μπορεί να ωφεληθεί από τη χρήση αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά την προετοιμασία των Πιστοποιητικών Ενεργειακής…