Παρουσίαση συστήματος αξιολόγησης DGNB

  Εικ. 3 Βαθμολογίες των κριτηρίων DGNB Εικ. 4, Σήματα πιστοποίησης DGNB Εικ. 5 Παρουσίαση της...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ