Το “Metropol Parasol” είναι το νέο ορόσημο της Σεβίλλης, το οποίο θα ενισχύσει την πολιτιστική της ταυτότητα και θα την καταστήσει ένα από τα πιο συναρπαστικά μέρη στην Ισπανία. Για τη μεγαλύτερη ξύλινη κατασκευή από δικτύωμα στην Ισπανία χρειάστηκαν 3.000 διαφορετικά ξύλινα στοιχεία, 12.000 περίπου σύνδεσμοι από χάλυβα και 6 χρόνια για να γίνει πραγματικότητα….

Το εργαστήριο σε ελαφρά δομημένες μορφές αρχιτεκτονικής που έγινε στο Βέλγιο, είχε σκοπό του να αυξήσει το ενδιαφέρον των αρχιτεκτόνων και των φοιτητών αρχιτεκτονικής για το σχεδιασμό των χωρικών και δομικών συστημάτων και να διευκρινίσει τις αρχές μελέτης και επίλυσης των ελαφριά εφελκυόμενων δομών. Τα τελευταία χρόνια, πολλά εργαστήρια έχουν ως θέμα τις ελαφριές εφελκυόμενες…

0

Το εύφορο φυσικό υπέδαφος είναι σε κίνδυνο, η καταχρηστική εκμετάλλευση των εδαφών στην καλλιέργεια θέτει τη βιομηχανία τροφίμων σε κίνδυνο για τις επόμενες γενεές και η εκμετάλλευση της αστικής γεωργίας σε αστικό επίπεδο είναι ανέφικτη. Η εικόνα των γρήγορων γευμάτων και των κατεψυγμένων τροφίμων αρχίζει να ξεθωριάζει! Το ενδιαφέρον για βιώσιμη αστική ανάπτυξη και κατανάλωση…

Ένα ευρύ φάσμα εργαλείων που διατίθενται είναι πλέον ικανό να υποστηρίξει τον βιοκλιματικό σχεδιασμό κτιρίων σε διάφορα επίπεδα πολυπλοκότητας και λεπτομέρειας. Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι να εισάγει τον αρχιτέκτονα – μηχανικό στο υπάρχον λογισμικό για το βιοκλιματικό σχεδιασμό κτιρίων και στην ενεργειακή απόδοση και συμπεριφορά τους. Η αυξανόμενη περιβαλλοντική συνειδητοποίηση και οι αυστηρότεροι κτιριακοί…