Περνάμε το 90% του χρόνου μας σε κλειστούς χώρους. Το δομημένο περιβάλλον μπορεί να διαμορφώσει τις συνήθειες και τις επιλογές μας, ρυθμίζει τον κύκλο ύπνου-εγρήγορσης μας, και μας οδηγεί σε υγιεινές επιλογές ή ανθυγιεινές επιλογές, που παθητικά επηρεάζουν την υγεία μας. To WELL Building Standard είναι το πρώτο πρότυπο κτιρίων που επικεντρώνεται αποκλειστικά και μόνο…

Θεσμικοί επενδυτές χαρτοφυλακίων ακινήτων Οι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές (ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία, μεγάλα επενδυτικά σχήματα κ.λ.π.) ανέκαθεν επένδυαν ένα σημαντικό τμήμα των διαθεσίμων τους στην ακίνητη περιουσία. Κατά κανόνα αυτή η επένδυση ήταν έμμεση, με τη μορφή της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών  χαρτοφυλακίου ακινήτων. Την τελευταία εικοσαετία, όλο και περισσότερο, αυτοί οι επενδυτές μελετούν…