Διερεύνηση χωρικού και κοινωνικού αποτυπώματος του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» στη Μητροπολιτική Αθήνα

Περίληψη Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος αποτελεί κύρια μέριμνα στην κατεύθυνση...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ