Γιατί είναι σηµαντικό η κοινωνία να κατανοήσει την ανάγκη της βιώσιµης κατασκευής? Πολύ σηµαντική είναι η κατανόηση από την πλευρά της κοινωνίας στην ανάγκη δηµιουργίας βιώσιµων κατασκευών, οι οποίες δεν θα έχουν µόνο αυτόνοµο ενεργειακό χαρακτήρα αλλά και εργονοµία στη χρήση, συνέχεια στην ενεργειακή αυτονοµία και ποιότητα στη διαµονή. Προκειµένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του…