Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στην Αθήνα τα τελευταία τριάντα χρόνια έχουν επιβεβαιώσει ότι η πόλη γίνεται όλο και πιο θερμή με την πάροδο του χρόνου και ότι η χρήση κλιματισμού έχει παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτήν την υπερθέρμανση. Άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι το αστικό πράσινο μετριάζει τη θερμότητα στις πόλεις. Οι πόλεις σε χώρες…

Γιατί είναι σηµαντικό η κοινωνία να κατανοήσει την ανάγκη της βιώσιµης κατασκευής? Πολύ σηµαντική είναι η κατανόηση από την πλευρά της κοινωνίας στην ανάγκη δηµιουργίας βιώσιµων κατασκευών, οι οποίες δεν θα έχουν µόνο αυτόνοµο ενεργειακό χαρακτήρα αλλά και εργονοµία στη χρήση, συνέχεια στην ενεργειακή αυτονοµία και ποιότητα στη διαµονή. Προκειµένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του…