Ο τομέας της ενέργειας διέρχεται φάση μετασχηματισμούσε παγκόσμιο επίπεδο, ως αποτέλεσμα της αποδοχής/ανάδειξης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής ως κορυφαίο ζήτημα, το οποίο καθιστά αναγκαία την μετάβασης του ενεργειακού συστήματος σε καθαρές μορφές ενέργειας. Οδηγούμαστε κατά συνέπεια, στη διαμόρφωση/ανάδυση ενός νέου τοπίου παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας…

«Τομή στον τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα» χαρακτήρισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, το νομοσχέδιο για τις Ενεργειακές Κοινότητες, αιτιολογώντας πως για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα σε πολίτες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τοπικούς φορείς, να αποκτήσουν ενεργή εμπλοκή στη διαδικασία μετασχηματισμού του ενεργειακού συστήματος της χώρας. Το νομοσχέδιο χαίρει της ευρείας συναίνεσης της Βουλής,…

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο Ενεργειακό Πακέτο Clean Energy EU συγκεντρώνοντας νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τις πολιτικές για την ενέργεια. Προς μία Ενεργειακή Ένωση βασισμένη στους προηγούμενος στόχους για το 2030 και τη συνθήκη του Παρισιού Το πακέτο έχει σκοπό να δημιουργήσει μια Ενεργειακή Ένωση που βασίζεται στις αρχές οι οποίες διατυπώθηκαν τον Φεβρουάριο…

Περίληψη Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος αποτελεί κύρια μέριμνα στην κατεύθυνση ενεργειακής αναβάθμισης. Η διοχέτευση των πόρων και η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων που τίθενται σε εφαρμογή σε αυτή την κατεύθυνση εμφανίζονται αμφίβολα. Τα αποτελέσματα κρίνονται ανάλογα τον φορέα υπό διαφορετικό πρίσμα. Παρακάτω διερευνάται μέσα από ανοιχτά ανεπεξέργαστα στοιχεία συμμετοχής η χωρική και κοινωνική διάσταση μιας από τις προσπάθειες σε αυτή την κατεύθυνση, του προγράμματος «Εξοικονόμηση…

Δύο Ευρωπαϊκές Οδηγίες – η Οδηγία για τον Οικολογικό Σχεδιασμό και η Οδηγία για την Επισήμανση της Ενεργειακής κατανάλωσης – και οι κανονισμοί που τις συνοδεύουν, έχουν εισαγάγει νέα προαπαιτούμενα για τους λέβητες ορυκτών καυσίμων, καθώς και μια επισήμανση που θα ενημερώνει σχετικά με τις επιδόσεις τους.   Η Οδηγία για τον Οικολογικό Σχεδιασμό για…

Η έκθεση αυτή έχει ως στόχο να στηρίξει την επανεξέταση/ αναθεώρηση των οργάνων πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Στόχος της είναι να συμβάλει στο να καταστεί το 2016 η χρονιά που τα όργανα της ΕΕ θα πετύχουν τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και τις αντίστοιχες…

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε μία αναθεωρημένη Οδηγία για την Ευρωπαϊκή Απόδοση των κτιρίων ως μέρος της δέσμης μέτρων για την ενεργειακή απόδοση, η οποία αναμένεται το φθινόπωρο του 2016. Αυτό δίνει την ευκαιρία να εξελιχθούν και να ενισχυθούν οι απαιτήσεις, με αποτέλεσμα την υψηλότερη εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών CO2. Το έγγραφο αυτό…

Αυτό το δελτίο που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει ότι στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των έξυπνων δικτύων, το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη (Investment Plan For Europe), αμέσως μετά τον πρώτο επιτυχή χρόνο του, είναι η κινητήρια δύναμη της Επιτροπής προς τον στόχο για την οικοδόμηση της Ενεργειακής Ένωσης,…

Η φετινή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας της ΕΕ (EUSEW) εστιάζει στη δύναμη των καταναλωτών για την επιτάχυνση της μετάβασης της Ευρώπης σε ένα πιο καθαρό, ασφαλές και αποδοτικό σύστημα ενέργειας. Το κεντρικό της θέμα «Η εξουσία στον καταναλωτή» (Power to the Consumer) δίνει έμφαση στην ενίσχυση των πολιτών και των τοπικών αρχών ώστε να επενδύσουν στις…

Δούκας Χάρης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Μαρινάκης Ευάγγελος, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Παπασταματίου Ηλίας, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ [1] Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης (ΕΣΑΔ), Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)   Ι. Εισαγωγή. Σήμερα, ο κτιριακός τομέας είναι υπεύθυνος για το 40% περίπου της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, τόσο σε εθνικό όσο…