Δύο Ευρωπαϊκές Οδηγίες – η Οδηγία για τον Οικολογικό Σχεδιασμό και η Οδηγία για την Επισήμανση της Ενεργειακής κατανάλωσης – και οι κανονισμοί που τις συνοδεύουν, έχουν εισαγάγει νέα προαπαιτούμενα για τους λέβητες ορυκτών καυσίμων, καθώς και μια επισήμανση που θα ενημερώνει σχετικά με τις επιδόσεις τους.   Η Οδηγία για τον Οικολογικό Σχεδιασμό για…