Οι Ημέρες Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβάλλουν στην ενημέρωση σχετικά με την ασφαλή, καθαρή και αποδοτική ενέργεια. Συνολικά, 500 παρουσιάσεις, σεμινάρια, εκθέσεις, συναυλίες, παιχνίδια, κουίζ, επιδείξεις και άλλες δραστηριότητες αναμένεται να προσελκύσουν χιλιάδες επισκεπτών από την Ευρώπη και πέρα από αυτήν. Σχεδόν ένα τέταρτο των δραστηριοτήτων θα λάβουν χώρα στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της Εβδομάδας…

Με τον ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) προβλέπεται η ενσωμάτωση ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού των κτιρίων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής τους, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, με συγκεκριμένες δράσεις που αφορούν κυρίως την εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, την ενεργειακή κατάταξη κτιρίων και τις ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων. Σημαντική θέση…

Η σκίαση και οι διάφορες εφαρμογές ηλιοπροστασίας περιλαμβάνονται ανάμεσα στις επιλέξιμες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες, βάσει ενεργειακής επιθεώρησης, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα το υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το νέο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκον θα επιδοτεί τις διάφορες παρεμβάσεις  είτε με δάνειο με επιδότηση επιτοκίου, είτε με άμεση επιχορήγηση 30% είτε με 100% επιχορήγηση…

Η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια έχει βελτιώσει σαφώς το βιοτικό επίπεδό μας αλλά ταυτόχρονα έχει δημιουργήσει σοβαρότατες επιπτώσεις στο περιβάλλον που ζούμε. Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον έχουν δύο κατά κύριο λόγο διαστάσεις. Η μία διάσταση αφορά την απελευθέρωση ρύπων και κατάλοιπων τόσο στην επιφάνεια της γης (ξηρά, θάλασσα, υδροφόρος ορίζοντας) όσο και…

Το 5άστερο ξενοδοχειακό συγκρότημα Ikos Olivia, ανοίγει τις πύλες του το φετινό καλοκαίρι στη Χαλκιδική μετά από επένδυση της τάξης των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για το διάσημο πρώην Gerakina Beach, το οποίο ανακατασκευάστηκε πλήρως από τους νέους ιδιοκτήτες Σάνη ΑΕ και Oaktree Capital με μία επένδυση της τάξης των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Οι ιδιοκτήτες…

Στις νέες προκλήσεις από την εφαρμογή της αναθεωρημένη κοινοτικής οδηγίας για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων (EPBD) αναφέρεται η κ. Michaela Holl που ανήκει στην ομάδα εργασίας της EPBD. Στο παρελθόν υπήρξε υπεύθυνη του Γενικού Διευθυντήριου για την Ενέργεια της ΕΕ, ενώ έχει εργαστεί ως ερευνήτρια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με εξειδίκευση στα θέματα ενέργειας και κλιματικής αλλαγής. Η συνέντευξη δόθηκε στο δημοσιογράφο της εφημερίδας REHVA Journal κ. Olli Seppanen.

Το πρότυπο του παθητικού κτιρίου (Passive House) θεωρείται από τα πιο πετυχημένα κατασκευαστικά πρότυπα σε ότι αφορά  την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Με περισσότερα από 50.000 παθητικά κτίρια μέχρι στιγμής, ξεπερνά κάθε άλλο κατασκευαστικό πρότυπο που στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας. Ο λόγος είναι απλός, το πρότυπο Passive House προτείνει  πρακτικές και επιτεύξιμες λύσεις για την…

Ο Mike Davis αναφέρει στο βιβλίο του “Πέρα από το Blade Runner (Αστικός έλεγχος, η οικολογία του φόβου)” ότι στο μέλλον οι υ­πο­λο­γι­στές τε­χνητής νο­η­μο­σύ­νης ε­νός κτι­ρί­ου θα μπο­ρούν αυ­τό­μα­τα ν’ α­νι­χνεύ­ουν και να ε­λέγχουν το σύ­νο­λο του αν­θρώ­πι­νου πλη­θυ­σμού του, ί­σως α­κό­μη και να α­ντα­πο­κρί­νο­νται στις συ­ναι­σθη­μα­τι­κές δια­κυ­μάν­σεις του, ι­δί­ως τον φό­βο ή τον…

Πολύτιμες πληροφορίες και αποσαφηνίσεις γύρω από το νέο καθεστώς που θα διέπει την ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων, και το πιστοποιητικό ενεργειακής αποδοτικότητας δίνει ο Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλαράς, μηχανολόγος μηχανικός, διευθυντής ερευνών στην Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης. Εργάζεστε στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Ωστόσο, από…

Ένα ολοκληρωμένο πακέτο φορολογικών κινήτρων είναι μονόδρομος για την αναβάθμιση του κτιριακού τομέα, τη δημιουργία δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη του κατασκευαστικού κλάδου. Το καλοκαίρι που πέρασε, παρουσιάστηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής το πολυαναμενόμενο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον” για την αναβάθμιση παλαιών ενεργοβόρων κτηρίων. Το πρόγραμμα, το οποίο…