Με τον ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) προβλέπεται η ενσωμάτωση ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού των κτιρίων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής τους, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, με συγκεκριμένες δράσεις που αφορούν κυρίως την εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, την ενεργειακή κατάταξη κτιρίων και τις ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων. Σημαντική θέση…

Η σκίαση και οι διάφορες εφαρμογές ηλιοπροστασίας περιλαμβάνονται ανάμεσα στις επιλέξιμες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες, βάσει ενεργειακής επιθεώρησης, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα το υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το νέο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκον θα επιδοτεί τις διάφορες παρεμβάσεις  είτε με δάνειο με επιδότηση επιτοκίου, είτε με άμεση επιχορήγηση 30% είτε με 100% επιχορήγηση…

Η ES-SO (EUROPEAN SOLAR SHADING ORGANIZATION) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2004 στις Βρυξέλλες. Είναι η ομπρέλα κάτω από την οποία βρίσκονται συγκεντρωμένες οι επαγγελματικές ενώσεις σκίασης των διαφόρων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ περιλαμβάνει και κάποια μέλη εκτός ΕΕ. Φιλοδοξία της  ES-SΟ είναι η επίτευξη της εξοικονόμησης ενέργειας…

Μια ανάλυση των οικοδομικών κανονισμών για τις κατοικίες σε 8 κράτη μέλη. Η έκθεση του Ευρωπαϊκoύ Ινστιτούτου Απόδοσης Κτιρίων (Buildings Performance Institute Europe – BPIE), εξετάζει τις απαιτήσεις για κατοικίες σε οκτώ επιλεγμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση με την ποιότητα εσωτερικού αέρα, τη θερμική άνεση και το φυσικό φωτισμό, θέματα ολοένα και πιο σημαντικά…

Όταν αφήνουμε τα παράθυρα ή την πρόσοψη ενός κτιρίου χωρίς δυναμική σκίαση και ηλιοπροστασία, είναι σα να φοράμε τα ίδια ρούχα, ανεξάρτητα από το κλίμα ή τον καιρό που επικρατεί στο εξωτερικό περιβάλλον, κι όχι το κατάλληλο “ένδυμα για την περίσταση”. Από αυτή την άποψη, είναι πολύ κρίσιμος ο ρόλος των αυτόματων συστημάτων σκίασης, που…

Το BuildingGreen συζητά για το φωτισμό, το διαφωτισμό και την πράσινη ανάπτυξη, με τον Δρ. Γιώργο Παϊσίδη, πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης Μελετητών Επαγγελματικού Φωτισμού (PLDA), ιδρυτικό μέλος της Εθνικής Επιτροπής Φωτισμού της Ελλάδας, ΕΦΕ, στη Διεθνή Επιτροπή Φωτισμού CIE. Δεν είναι η πρώτη φορά που το περιοδικό μας απευθύνεται σε σας για να διαφωτίσει τους…