Συντάκτες

Νικόλαος Φωτόπουλος

Posted 1 articles
Mechanical Engineer MEng NTUA
Civil Engineer BEng UEL

Νικολέτα Παναγιωτίδου

Posted 2 articles
Αρχιτέκτων, MSc sustainable Design, CAD/BIM Training, BIM (BRE) tutor

Παναγιώτης Παναγιωτακόπουλος

Posted 1 articles
Διευθύνων Σύμβουλος, Close The Loop, BREEAM International
New Construction Assessor

Παναγιώτης Κάπρος

Posted 1 articles
SMA Solar
Academy Trainer

Io

Posted 0 articles