Μια επιχείρηση από τη Δανία κατασκεύασε ένα σπίτι από ανακυκλωμένα υλικά από γεωργικά απόβλητα, με σκοπό να δημιουργήσει ένα οικολογικό κτίριο με ελάχιστα αποτυπώματα άνθρακα. Το σπίτι αυτό βρίσκεται στο Middelfart της Δανίας και ονομάζεται «Biological House». Κατασκευάστηκε από γρασίδι, άχυρο, θαλάσσια πετρώματα και άλλα φυσικά «υπολείμματα» που διαφορετικά θα είχαν καεί και τα οποία τελικά…