Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών – Πρόγραμμα Ανάπτυξης (UNDP) στο πλαίσιο της συμβολής του σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης σε τρίτες χώρες, ανέθεσε στη μελετητική σύμπραξη Mostaqbal – ΕΠΤΑ Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων την εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων για την Κατασκευή και Λειτουργία Κέντρου Διαλογής Αποβλήτων και Ανάπλασης – Εκσυγχρονισμού Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων. Στο…

Νέο πρόγραμμα συλλογής βιοαποβλήτων στον Δήμο Χανίων

Η διαλογή στην πηγή και κομποστοποίηση των υπολειμμάτων τροφών εφαρμόζεται πλέον στο Δήμο Χανίων μέσα από το νέο πρόγραμμα συλλογής βιοαποβλήτων. Ήδη το Α’ στάδιο του προγράμματος έχει ξεκινήσει σε μεγάλους παραγωγούς του Δήμου όπως supermarkets, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ανθοπωλεία, το ΤΕΙ Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης. Στο επόμενο στάδιο, το πρόγραμμα επεκτείνεται σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις…

Το ελεγκτικό συνέδριο έδωσε έγκριση για την υπογραφή σύμβασης σύμπραξης για τη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Αναδόχου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Έτσι πλέον το έργο οδεύει προς την έναρξη της κατασκευής, με πιθανότητα ολοκλήρωσης και εκκίνησης της λειτουργίας της Μονάδας στα τέλη του…