Ο Δήμος Νέας Σμύρνης έχοντας ολοκληρώσει την ωρίμανση του έργου αναβάθμισης οδοφωτισμού, αποφάσισε την ένταξή του στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το οποίο προσφέρει δανεισμό με ευνοϊκότερους όρους από εκείνους των εμπορικών τραπεζών. Το έργο αφορά στην αντικατάσταση 3.618 υφιστάμενων φωτιστικών και λαμπτήρων με νέας…