Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μία δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη στρατηγική για τη μακροπρόθεσμη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς και πολίτες, μπορούν να συμμετέχουν και να στείλουν τις απόψεις τους έως τις 9 Οκτωβρίου 2018. Η διαβούλευση στοχεύει: Στη συλλογή απόψεων σχετικά με τις τεχνολογικές και κοινωνικοοικονομικές οδούς…