Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018, η «Biomass Day 2018 – Σύγχρονες εξελίξεις αξιοποίησης στερεής βιομάζας και βιοαερίου» στα πλαίσια του Building Green Open Space 2018, στο Metropolitan Expo. Επιστήμονες και επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό έδωσαν το παρόν και παρουσίασαν τις σύγχρονες εξελίξεις στην αξιοποίηση της βιομάζας και του βιοαερίου….