Την 28η Σεπτεμβρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη μίας διετούς πιλοτικής αξιολόγησης των κτιρίων με την ονομασία Level(s). Η εν λόγω αξιολόγηση Level(s), υλοποιείται μέσα από ένα εθελοντικό πλαίσιο αναφορών με απώτερο σκοπό την βελτίωση της αειφορίας των κτιρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην αξιολόγηση μπορούν να συμμετάσχουν εταιρείες, δημόσιοι φορείς κλπ. Στο πλαίσιο των…