Το World Green Building Council (WorldGBC) ξεκίνησε μια νέα δέσμευση για τα κτίρια Net Zero Carbon και κάλεσε τους ηγέτες της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστών, να προσχωρήσουν ως υπογράφοντες. Η Net Zero Carbon Buildings Commitment προκαλεί τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς σε όλο τον κόσμο να αναλάβουν προηγμένες κλιματικές ενέργειες, θέτοντας φιλόδοξους στόχους για την…