Το ελεγκτικό συνέδριο έδωσε έγκριση για την υπογραφή σύμβασης σύμπραξης για τη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Αναδόχου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Έτσι πλέον το έργο οδεύει προς την έναρξη της κατασκευής, με πιθανότητα ολοκλήρωσης και εκκίνησης της λειτουργίας της Μονάδας στα τέλη του…

Στην Ημερίδα για την ανακύκλωση Συσσωρευτών και την Προστασία του Περιβάλλοντος, που πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη, παρουσία επαγγελματιών επισκευαστών οχημάτων και πλήθους κόσμου, παρουσιάστηκαν από ενημερωμένους εισηγητές οι διεθνείς και Ελληνικές καλές πρακτικές σε σχέση με την ολοκληρωμένη και αειφόρο διαχείριση αποβλήτων από τα συνεργεία αυτοκινήτων και μηχανημάτων, καθώς και οι τελευταίες ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις. Ο…