Εικ. 4 Κάτοψη 1ου ορόφου.

(Visited 3 times, 1 visits today)