O τουρισμός και οι επιπτώσεις του στο περιβάλλον

O τουρισμός και οι επιπτώσεις του στο περιβάλλον

Για τους περισσότερους τουρίστες, ο τρόπος μεταφοράς είναι απλά ένα μέσο, μία μέθοδος προσέγγισης του προορισμού τους άνετα, γρήγορα και οικονομικά. Η επιλογή του τρόπου μεταφοράς είναι συνήθως δευτερεύουσας σημασίας, εκτός εάν ο τρόπος μεταφοράς χαρακτηρίζει όλο το ύφος του ταξιδιού, π.χ. ποδηλατικές διακοπές.

Ενώ τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των χιλιομέτρων ανά άτομο στο πλαίσιο της καθημερινής ζωής στις πόλεις αυξήθηκε αργά στην Ευρώπη, οι μετακινήσεις σε μεγάλες αποστάσεις συνεχίζουν να αυξάνονται σημαντικά.

Εκτιμάται ότι το 5% όλων των εκπομπών CO2 από τον άνθρωπο, προέρχεται από τον τουρισμό και ότι περίπου τα μισά από τα τουριστικά ταξίδια παγκοσμίως ξεκινούν από την Ευρώπη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ο μαζικός τουρισμός απειλεί τις ευρωπαϊκές πόλεις πολιτιστικής κληρονομιάς

Οι πόλεις πολιτιστικής κληρονομιάς προσελκύουν πολλούς επισκέπτες, δημιουργώντας οφέλη και κόστος. Όταν το κόστος υπερβαίνει τα οφέλη, η ανάπτυξη του τουρισμού δεν είναι πλέον βιώσιμη και απαιτούνται παρεμβάσεις. Προκειμένου να αναπτυχθούν κατευθυντήριες γραμμές που θα βοηθήσουν τις πόλεις πολιτιστικής κληρονομιάς να διαχειριστούν καλύτερα τον τουρισμό τους, η τουριστική αγορά και η πολιτική επτά πόλεων τέχνης αναλύθηκαν από το Πανεπιστήμιο της Βενετίας. Αποδείχθηκε ότι ο τουρισμός απειλεί όχι μόνο τη ζωτικότητα των τοπικών οικονομιών τους, αλλά και την ακεραιότητα της κληρονομιάς τους και την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους.

Ακολουθούν κάποια αξιοσημείωτα στοιχεία:

• Βενετία: 60.000 κάτοικοι, 22 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, 2 εκατομμύρια φτάνουν με κρουαζιερόπλοια, 80% είναι επισκέπτες της μίας ημέρας

• Άμστερνταμ: 840.000 κάτοικοι, 17 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, έσοδα ύψους 9,8 δις ευρώ (εκ των οποίων ένα μεγάλο μερίδιο πηγαίνει σε διεθνείς επενδυτές).

• Μπριζ: 118.000 κάτοικοι, 7.8 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, έσοδα 444 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Το μήνυμα είναι απλό

Ο συνδυασμός της αειφόρου μετακίνησης και του βιώσιμου τουρισμού προσφέρει εγγενείς ευκαιρίες στις παραδοσιακές στρατηγικές διαχείρισης των μετακινήσεων.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αναψυχή και ο τουρισμός είναι δραστηριότητες στις οποίες η ποιότητα του περιβάλλοντος στον προορισμό αυξάνει την ποιότητα του ελεύθερου χρόνου. Σε αυτό το πλαίσιο, οι άνθρωποι είναι πιο δεκτικοί στην ιδέα για μείωση της κυκλοφορίας μέσω μηχανοκίνητων οχημάτων, όχι μόνο επειδή βλέπουν τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις τους στο περιβάλλον που επισκέπτονται (κυκλοφοριακή συμφόρηση, θόρυβος, εκπομπές), αλλά και λόγω της συναισθηματικής σχέσης μεταξύ ψυχαγωγίας και καθαρού περιβάλλον.

Η ιδέα πρέπει να είναι η εδραίωση ενός ισχυρού δεσμού μεταξύ της ποιότητας του τουρισμού και του τρόπου με τον οποίο υποστηρίζεται από συμπεριφορές αειφόρου μετακίνησης.

Έξι νησιά – Ένας στόχος: Καλύτερη αειφόρος μετακίνηση για τουρίστες και πολίτες

Η CIVITAS DESTINATIONS δημιουργεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τις μετακινήσεις και τον τουρισμό, εξετάζοντας ισορροπημένες στρατηγικές για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων προκλήσεων αυτών των δύο αναπτυσσόμενων τομέων και για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και καλύτερης ποιότητας ζωής. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα:

  • Με το πακέτο φιλοξενίας και μετακίνησης στη νήσο Elba, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, τα ξενοδοχεία και τα κάμπινγκ θα πρέπει να συμφωνήσουν με τους υπεύθυνους για τα μέσα μεταφοράς, για την προσφορά ειδικών πακέτων που περιλαμβάνουν καταλύματα και, για παράδειγμα, μέσα μαζικής μεταφοράς.
  • Το μέτρο SMART στο Las Palmas de Gran Canaria συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά με το πού και πώς οι τουρίστες κινούνται ώστε να προσδιορίσουν με σαφήνεια τις αγαπημένες τους διαδρομές πεζοπορίας, ποδηλασίας και με μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα δεδομένα αυτά συμβάλλουν στον ορισμό καλύτερων νέων τοπικών πολιτικών για μετακίνηση των τουριστών.
  • Ελκυστικοί και εύκολα προσβάσιμοι δημόσιοι χώροι για την προώθηση των ταξιδιών αναψυχής στη Λεμεσό θα εισαγάγουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αειφόρου μετακίνησης για τουρίστες σε ορισμένα σημεία σύνδεσης εντός της πόλης της Λεμεσού. Το μέτρο αποσκοπεί επίσης στο να δημιουργηθεί μια οικολογική διαδρομή για την επίσκεψη στα πιο ελκυστικά σημεία της πόλης.
  • Η υλοποίηση ενός σχεδίου αειφόρου περιφερειακής μετακίνησης στη Madeira θα συμβάλει στη συλλογή δεδομένων για τη μετακίνηση και στη στήριξη του σχεδιασμού όλων των περιφερειακών φορέων μεταφορών, των τρόπων μεταφοράς και των υποδομών.
  • Στο Ρέθυμνο θα διεξαχθεί μελέτη σκοπιμότητας για τον εντοπισμό ενός βιώσιμου business case για τη δημιουργία και τη διατήρηση μιας αυτοσυντηρούμενης Κάρτας Πράσινης Μετακίνησης για πληρωμές και κίνητρα που θα «βραβεύουν» τους τουρίστες και τους κατοίκους για την επιλογή βιώσιμων επιλογών μετακίνησης.

Πηγή http://www.epomm.eu/

(Visited 4.402 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: