Εικ. 1 Η Γέφυρα της θάλασσας, Μελέτη, 2010. Από τη Συγγρού πίσω στο Ιωσηφόγλειο.

(Visited 6 times, 1 visits today)