Εικ. 1 Τα ανοίγματα οροφής παρέχουν ικανοποιητική ποσότητα ομοιόμορφου φωτισμού που επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών του κτιρίου γραφείων ακόμα και σε νεφοσκεπή ημέρα. Κτίριο γραφείων της εταιρείας Matalon s.a., Μελετητική – Αλέξανδρος Τομπάζης. (2006).

(Visited 36 times, 1 visits today)