Εικ. 3 Σκίτσο που δείχνει τον τρόπο λειτουργίας ενός ανακλαστήρα οροφής.

(Visited 18 times, 1 visits today)