Εικ. 5α,β Εξομοίωση φυσικού φωτισμού κτιρίου διαμερισμάτων στο Λονδίνο με χρήση του Ecotect ως πλατφόρμα και φωτομετρικού το Radiance. Architectural Association, (2003).

(Visited 1 times, 1 visits today)