Εικ. 3 Νέο σχολικό συγκρότημα Αρσάκειου Πατρών. (Αρχιτέκτονες: Τάσης Παπαïωάννου, Δημήτρης Ησαΐας)
Ξύλινα πηχάκια, προσαρμοσμένα σε τελάρο ενισχυμένο με μεταλλικό πλαίσιο, έχουν τοποθετηθεί στην εξωτερική μεριά των μεγάλων υαλοστασίων της εισόδου. Φιλτράρουν το έντονο βορειοδυτικό φως που εισέρχεται στο εσωτερικό. Η επιλογή των ξύλινων στοιχείων που αφήνονται στο φυσικό τους χρώμα, έρχεται σε αντίθεση με το σίδερο και το οπλισμένο σκυρόδεμα, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο μια ενδιαφέρουσα αντίθεση.

(Visited 172 times, 1 visits today)