Η Schneider Electric στη λίστα των 15 κορυφαίων προμηθευτών σύμφωνα με τη Gartner

Η Schneider Electric στη λίστα των 15 κορυφαίων προμηθευτών σύμφωνα με τη Gartner

Η Gartner χαρακτηρίζει τη Schneider Electric ως μία από τις 15 κορυφαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη ως προς την Εφοδιαστική Αλυσίδα.

Η Schneider Electric, παγκόσμιος ειδικός στη διαχείριση ενέργειας και τον αυτοματισμό, ανακοίνωσε ότι η Gartner, η κορυφαία εταιρεία ερευνών και αναλύσεων για τον κλάδο της πληροφορικής τεχνολογίας παγκοσμίως, την τοποθετεί στη θέση #10 της λίστας με τους κορυφαίους προμηθευτές του 2015 (2015 Gartner Supply Chain Top 25: Europe Top 15 [1]). Πρόκειται για την πρώτη συμμετοχή της Schneider Electric στη λίστα των 15 κορυφαίων εταιρειών, καθώς καταφέρνει να βελτιώσει την κατάταξή της κατά 12 θέσεις, σε σχέση με το 2014.

Η κατάταξη της Gartner βασίζεται σε έναν συνδυασμό οικονομικών δεικτών (αύξηση κύκλου εργασιών, κέρδη από αξιοποίηση ενεργητικού [ROA] και αποθεμάτων), καθώς και μία σύνθετη βαθμολόγηση, η οποία λαμβάνει υπ’ όψην της τη γνώμη αναλυτών της Gartner, σε θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας.

«Κατά την αξιολόγηση των εταιρειών-προμηθευτών της εφοδιαστικής αλυσίδας το 2015, διαπιστώσαμε ότι κάποια χαρακτηριστικά και πρακτικές είναι κοινά για τους κορυφαίους προμηθευτές στην Ευρώπη», δήλωσε ο κ. Stan Aronow, αντιπρόεδρος Έρευνας στη Gartner. «Η προθυμία να επενδύσουν, να πειραματιστούν με την τεχνολογία και με ψηφιακά μοντέλα επιχειρηματικότητας, είναι στοιχεία που επέτρεψαν στις κορυφαίες εταιρείες να ξεχωρίσουν, με όρους συνεργατικότητας, ενίσχυσης της θέσης τους σε συγκεκριμένες αγορές, και ανταπόκρισης στις ανάγκες των πελατών σε τοπικό επίπεδο [2]».

«Στόχος μας είναι να διασφαλίζουμε ότι η μεγάλη βάση των παγκόσμιων πελατών μας απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα μιας εφοδιαστικής αλυσίδας που προσαρμόζεται στις δικές τους ανάγκες», ανέφερε η κ. Annette Clayton, Εκτελεστική Aντιπρόεδρος του τμήματος Global Supply Chain στη Schneider Electric. «Πιστεύουμε ότι η αξιολόγηση της Gartner έρχεται να επιβεβαιώσει τη θέση μας στην αγορά και να υπογραμμίσει την προσήλωσή μας στο πώς θα προσφέρουμε στους πελάτες μας την καλύτερη δυνατή εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία να μπορεί να καλύπτει πλήρως τις ιδιαίτερες ανάγκες καθενός ξεχωριστά».

Στην έκθεσή της, η Gartner επισημαίνει ορισμένα χαρακτηριστικά που μοιράζονται οι κορυφαίοι προμηθευτές στην Ευρώπη:

  • Παγκόσμια παρουσία, τοπική προσέγγιση – Ανεξαρτήτως κλάδου, οι επιχειρήσεις αυτές διαθέτουν εκατοντάδες εγκαταστάσεις, χιλιάδες προμηθευτές και χιλιάδες SKUs λειτουργώντας σε δεκάδες χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι επιθετικές όσον αφορά στους στόχους τους σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά διαθέτουν την ευελιξία που απαιτείται σε κάθε τοπική αγορά.
  • Πολλά διαφορετικά μοντέλα, βασισμένα στον διαχωρισμό κάθε αγοράς – Είτε μιλάμε για νέες κατηγορίες προϊόντων και αναδυόμενες αγορές, είτε για αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και αύξηση των καναλιών διανομής, οι κορυφαίοι προμηθευτές αξιοποιούν το διαχωρισμό των αγορών (segmentation) για να δημιουργήσουν ξεχωριστά αλλά τυποποιημένα μοντέλα τα οποία θα καλύπτουν τις διαφορετικές ανάγκες κάθε πελάτη.
  • Συνεργασία – Αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, οι εταιρείες αυτές προωθούν τη συνεργασία με οποιοδήποτε δίκτυο τους επιτρέπει να πετύχουν τους στόχους τους. Στο εσωτερικό των οργανισμών τους αυτό μεταφράζεται στον συντονισμένο σχεδιασμό πωλήσεων και παραγωγής και την ουσιαστική συμμετοχή όλων των διευθύνσεων στη λήψη αποφάσεων, μέσα από τον ορισμό εσωτερικών πελατών, προμηθευτών και συνεργατών.
  • Δοκιμή νέων τεχνολογιών – Αναγνωρίζοντας τη δύναμη της νέας ψηφιακής τεχνολογίας, οι εταιρείες αυτές πειραματίζονται με νέα προϊόντα, συσκευασίες και λειτουργικά μοντέλα, με βάση τις δυνατότητες που τους προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες. Μέχρι το 2020, περισσότερο από το 86% των επιχειρήσεων προσδοκά ότι θα έχει μετεξελιχθεί σε ψηφιακή επιχείρηση – κάνοντας τον διαχωρισμό μεταξύ ηλεκτρονικής και φυσικής δραστηριότητας ακόμη πιο δύσκολο. Οι κορυφαίες αλυσίδες προμηθειών αναζητούν τώρα τρόπους για την ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής τους αλυσίδας, μέσα από τις προδιαγραφές Industry 4.0 και την αξιοποίηση της τεχνολογίας αισθητήρων και 3D printing, και εστιάζουν τη στρατηγική και τις διαδικασίες τους στο πώς θα είναι σε θέση να υποστηρίζουν καλύτερα τη μετάβαση σε επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία θα βασίζονται στην αξιοποίηση του ψηφιακού κόσμου.
  • Αριστεία και Αλλαγές – Για τις εταιρείες αυτές, ο μετασχηματισμός δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μία φορά, αλλά είναι τρόπος ζωής. Εκτός από τη διαρκή βελτίωση με βάση το μοντέλο Lean Six Sigma, την ενίσχυση της ποιότητας και της τυποποίησης (standardization) με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας τους, διαθέτουν οργανωμένες ομάδες που οραματίζονται, δοκιμάζουν πιλοτικά και στη συνέχεια, προωθούν ριζικές αλλαγές (disruptive change) σε ολόκληρο τον οργανισμό.
  • Επενδύσεις σε ταλέντο και τεχνολογία – Το ότι η τεχνολογία διευκολύνει την καλύτερη λειτουργία και απόδοση μιας υψηλού επιπέδου εφοδιαστικής αλυσίδας είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζεται από όλους. Αυτό που αναγνωρίζεται, επίσης, από τους κορυφαίους προμηθευτές είναι ότι στελέχη με ταλέντο δημιουργούν, προωθούν και αναπτύσσουν εφοδιαστικές αλυσίδες παγκόσμιας κλάσης.
  • Αειφορία και προστασία του περιβάλλοντος – Οι κορυφαίες Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κινούνται πλέον πέρα από την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων. Υιοθετούν αλλαγές στο μοντέλο λειτουργίας τους, καθώς για πολλές από αυτές η αειφορία και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί μέρος της στρατηγικής τους για το 2020. Το 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε νόμο βάσει του οποίου οι μεγάλες εισηγμένες επιχειρήσεις υποχρεώνονται να υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις «πρακτικών, κινδύνων, και αποτελεσμάτων» σε σχέση με τις «κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τα δικαιώματα των ανθρώπων, τη διαφορετικότητα (diversity) και τις πολιτικές τους για την καταπολέμηση της διαφθοράς». Κι ενώ η υποβολή αυτού του ετήσιου απολογισμού είναι πλέον υποχρεωτική, οι κορυφαίες επιχειρήσεις στοχεύουν σε βελτιώσεις που θα τις φέρουν πάνω από τον -υψηλό- πήχη του Ευρωπαϊκού πλαισίου, όσον αφορά στους περιβαλλοντικούς στόχους, την προμήθεια πρώτων υλών, τη διαχείριση των προμηθευτών, τη χρήση ενεργειακών και υδάτινων πόρων, τη διαχείριση απορριμμάτων, τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τον σχεδιασμό των προϊόντων και των συσκευασιών τους.

«Οι ομάδες μας, σε ολόκληρο τον κόσμο που ασχολούνται με τις εφοδιαστικές αλυσίδες παρακινούνται καθημερινά ώστε να προσφέρουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους πελάτες μας και τους υπόλοιπους stakeholders», συνοψίζει η κ. Annette Clayton. «Και νιώθουν ιδιαίτερη χαρά όταν το έργο τους αναγνωρίζεται από κάποιον φορέα εκτός εταιρείας. Το γεγονός αυτό μας προσφέρει ένα επιπλέον κίνητρο και μας βοηθά να προσελκύσουμε ανθρώπους με ταλέντο οι οποίοι θα προσφέρουν ακόμη περισσότερα στους πελάτες μας».

Η έκθεση The European Supply Chain Top 15 και τα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών παρουσιάστηκαν από τη Gartner στο πλαίσιο του συνεδρίου Gartner Supply Chain Executive Conference 2015, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 23-24 Σεπτεμβρίου, στο Λονδίνο. Περισσότερα για την τελική κατάταξη μπορείτε να διαβάσετε στο σχετικό Δελτίο Τύπου  της Gartner.

[1] Gartner, Inc., 2015 Gartner Supply Chain Top 25: Europe Top 15, Jennifer Loveland, Christian Titze, David Gonzalez, 23 September 2015.

[2] Gartner Press Release, Gartner Announces Ranking of Top European Supply Chain Organizations for 2015, Rob van der Meulen and Viveca Woods, September 24, 2015.

Schneider Electric logo

(Visited 56 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: