Schneider Electric – Worlds Most Ethical Companies

Schneider Electric – Worlds Most Ethical Companies

Η Schneider Electric, ο παγκόσμιος ειδικός στην ενεργειακή διαχείριση και τον αυτοματισμό, ανακοίνωσε την απόφαση του Ινστιτούτου Ethisphere® να την συμπεριλάβει μεταξύ των επιχειρήσεων με το υψηλότερο ήθος στον κόσμο (World’s Most Ethical Companies).

Πρόκειται για την έκτη διαδοχική χρονιά που η Schneider Electric κερδίζει τη συγκεκριμένη διάκριση από το Ινστιτούτο Ethisphere®, έναν οργανισμό με ηγετική θέση στον προσδιορισμό και την προώθηση των Αρχών και των πρακτικών δεοντολογικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μέσω της λίστας World’s Most Ethical Company®, το Ινστιτούτο Ethisphere® απονέμει δημοσίως τα εύσημα σε επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων, οι οποίες ενστερνίζονται τις Αρχές της δεοντολογικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς, θεωρώντας ότι αυτές αποτελούν ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα και μοχλό ανάπτυξης. Το 2016, η λίστα περιλαμβάνει 131 εταιρείες, από 53 διαφορετικούς κλάδους και 21 χώρες.

Ο κ. Jean-Pascal Tricoire, Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος στη Schneider Electric, σχολίασε το γεγονός ως εξής: «Είμαστε ιδιαιτέρως υπερήφανοι για τη συγκεκριμένη αναγνώριση, η οποία μας απονέμεται για έκτη διαδοχική χρονιά. Ως οργανισμός, πηγαίνουμε πέρα από το γράμμα του νόμου και ακολουθούμε τις υψηλότερες ηθικές αρχές, σύμφωνα και με όσα ορίζουν οι εταιρικές μας αξίες. Μέσα από τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που αποδεικνύουν ότι η δραστηριότητά μας είναι απολύτως σύμφωνη με όσα πρεσβεύουμε, εγγυούμαστε τη διαφάνεια προς τους πελάτες, και παράλληλα δημιουργούμε όφελος για την κοινωνία και τον πλανήτη».

Στην Schneider Electric, η εταιρική διακυβέρνηση και η δεοντολογία θεωρούνται βασικός μοχλός ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Από διαχειριστικής πλευράς, η εταιρεία έχει κωδικοποιήσει ένα σύνολο από Αρχές Υπεύθυνης Λειτουργίας, οι οποίες προσφέρουν στους εργαζομένους του Ομίλου Schneider Electric το πλαίσιο της υπεύθυνης συμπεριφοράς τους. Ο συγκεκριμένος κώδικας έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις Αρχές εταιρικής διακυβέρνησης της Schneider Electric, τις 10 Αρχές του Global Compact του ΟΗΕ, την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τα διεθνή πρότυπα εργασιακών σχέσεων. Οι Αρχές Υπεύθυνης Λειτουργίας της Schneider Electric έχουν μεταφραστεί σε 30 γλώσσες και έχουν αποσταλεί σε όλους τους εργαζομένους του Ομίλου. Εκτός αυτού, το πρόγραμμα “Responsibility & Ethics Dynamics” βοηθά επίσης τους υπαλλήλους της Schneider Electric να διαχειριστούν σωστά οποιοδήποτε θέμα εργασιακής ηθικής ενδεχομένως προκύψει. Το πρόγραμμα ελέγχεται και κοινοποιείται στο εσωτερικό του Οργανισμού σε τακτική βάση,  ενώ από τις αρχές του 2015, λειτουργεί και ως δείκτης απόδοσης σε επίπεδο εργασιακής ηθικής, στο πλαίσιο του Planet & Society Barometer, του μηχανισμού δηλαδή μέσω του οποίου παρακολουθείται και αξιολογείται η  βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου. Στα τέλη του 2015, η τιμή του συγκεκριμένου δείκτη ήταν σημαντικά πάνω από το στόχο, με το 88 τοις εκατό των εταιρειών του Ομίλου Schneider Electric να έχουν περάσει την αξιολόγηση με επιτυχία . Ο στόχος πλέον είναι το 100% μέχρι τα τέλη του 2017.

Η αξιολόγηση που γίνεται για τη διαμόρφωση της λίστας The World’s Most Ethical Companies® βασίζεται στο πλαίσιο Ethics Quotient™ του Ινστιτούτου Ethisphere®, το οποίο χρησιμοποιεί ένα εκτεταμένο ερωτηματολόγιο προκειμένου να καταγράψει με συστηματικό και τυποποιημένο τρόπο τα σχετικά δεδομένα στοιχεία, όπως τα στέλνουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις. Το πλαίσιο Ethics Quotient™ και η σχετική μεθοδολογία ορίζεται, ελέγχεται και τελειοποιείται με βάση τις απόψεις των ειδικών που συμμετέχουν στο συμβουλευτικό όργανο του Ethisphere®, το World’s Most Ethical Company® Methodology Advisory Panel. To 2016, το σύστημα αξιολόγησης Ethics Quotient™ περιελάμβανε 160 ερωτήσεις, χωρισμένες σε 5 κύριες κατηγορίες: Πρόγραμμα Δεοντολογίας και κανονιστικής Συμμόρφωσης (Ethics and Compliance Program – 35%), Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Corporate Citizenship and Responsibility – 20%), Κουλτούρα επιχειρηματικής Δεοντολογίας (Culture of Ethics – 20%), Εταιρική Διακυβέρνηση (Governance – 15%), Ηγεσία, Καινοτομία και Εταιρική φήμη (Leadership, Innovation and Reputation – 10%).

Μπορείτε να βρείτε τον πλήρη κατάλογο 2016 World’s Most Ethical Companies® στη διεύθυνση: http://worldsmostethicalcompanies.ethisphere.com/honorees/

(Visited 66 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: