Υπηρεσία GSA, HΠA. Η χρήση του 3D λέιζερ παρείχε πληροφορίες για το “πραγματικό” και το ψηφιακό μοντέλο αντίστοιχα. Αριστερά: Το πραγματικό κτίριο, Μέση: καταγραφή 3D λέιζερ, Δεξιά: μοντέλο ΒΙΜ

(Visited 1 times, 1 visits today)