Το ΒΙΜ για τους κατασκευαστές προϊόντων

Τα οφέλη από τη χρήση της μεθοδολογίας BIM στο σχεδιασμό και την κατασκευή κτιρίων είναι ήδη...