Το ΒΙΜ για τους κατασκευαστές προϊόντων

Το ΒΙΜ για τους κατασκευαστές προϊόντων

Τα οφέλη από τη χρήση της μεθοδολογίας BIM στο σχεδιασμό και την κατασκευή κτιρίων είναι ήδη γνωστά σε διάφορες χώρες και αγορές σε όλο τον κόσμο. Αλλά αυτό δεν ισχύει στον ίδιο βαθμό για τους κατασκευαστές των προϊόντων και των εταιρειών που εμπλέκονται στην κατασκευή των κτιρίων. Η μελέτη “BIM adoption for product manufacturers”, (2015-2016), από την BIM4M2, δείχνει ότι μόνο το 58% των κατασκευαστών του Ηνωμένου Βασιλείου χρησιμοποιούν BIM, ενώ το 35% σχεδιάζει να ασχοληθεί με αυτό. Οι κύριοι λόγοι για αυτό θεωρούνται η έλλειψη πληροφόρησης και το κόστος.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το πιο σημαντικό εμπόδιο για την υιοθέτηση του BIM στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι η έλλειψη κατανόησης της σημασίας του και ο χρόνος και οι πόροι που απαιτούνται προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αντικείμενο BIM. Τα επόμενα δύο εμπόδια θεωρούνται το επίπεδο λεπτομέρειας και οι πληροφορίες που πρέπει να χρησιμοποιηθούν καθώς και η ασυμβατότητα μεταξύ των λογισμικών ΒΙΜ.

Η έρευνα «BIM Adoption of product Manufacturers» (2014), από την BIM4M2 δείχνει ότι οι περισσότεροι από τους κατασκευαστές που χρησιμοποιούν BIM, (32,3%), έλαβαν την απόφαση αυτή για λόγους μάρκετινγκ, ενώ το 29,77% πήρε αυτήν την απόφαση για τεχνικούς λόγους και μόλις το 26,5% για τις πωλήσεις.

img1

Οι λόγοι για να επενδύσει ένας κατασκευαστής στο ΒΙΜ, Μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο “BIM Adoption of product Manufacturers, (2014), BIM 4 M 2

Στην ερώτηση «Ποσο εξικοιωμένοι έιστε με τις έννοιες και πρότυπα BIM;» (για παράδειγμα με τα Product Data Templates) δείχνει ότι το 38% των συμμετεχόντων έχουν επίγνωση των προτύπων BIM, το 34% τα κατανοέι, αλλά ένα πολύ μικρό ποσοστό (14%) εφαρμόζει τα πρότυπα ΒΙΜ.

img2

Εξοικείωση με τα πρότυπα ΒΙΜ. Μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο“BIM Adoption of product Manufacturers, (2015-2016), BIM4M2

Στην ερώτηση που σχετίζεται με τα εμπόδια για την υιοθέτηση του BIM, οι περισσότεροι συμμετέχοντες απάντησαν ότι είναι πάρα πολύ ακριβό, (8,6%), ότι δεν υπάρχει πραγματικά ζήτηση για BIM, (6,3%) αλλά και ότι υπάρχει έλλειψη τεχνογνωσίας στην εταιρεία τους, (5,7%).

img3

Τα εμπόδια για την υιοθέτηση του ΒΙΜ. Μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο “BIM Adoption of product Manufacturers, (2015-2016),

Η National BIM report, (NBS), (2016) αποκαλύπτει ότι το 54% των συμμετεχόντων χρησιμοποιούν BIM, ενώ το 42% έχει απλώς επίγνωση του BIM. Σχεδόν οι μισοί των ερωτηθέντων θεωρούν ότι είναι αρκετά σίγουροι για τη χρήση του BIM και το 23% θεωρούν τους εαυτούς τους σχετικά ενημερωμένους. Ωστόσο, το 80% των συμμετεχόντων παράγουν ακόμα 2D σχέδια, το 74% συνεργάζεται με άλλους, το70% των ερωτηθέντων παράγει 3D ψηφιακά μοντέλα, ενώ το 56% μοιράζεται τα σχέδια με εξωτερικούς συνεργάτες.

Τι είναι το ψηφιακό αντικείμενο BIM

Το ψηφιακό αντικείμενο ΒΙΜ είναι η δημιουργία ενός προϊόντος του κτιρίου σε μορφή 3D, το οποίο περιλαμβάνει τα σχετικά τεχνικά στοιχεία, που μετατρέπονται σε ψηφιακή μορφή συμβατή με το λογισμικό σχεδιασμού.

Η Εθνική BIM προδιαγραφή, (NBS), ορίζει το αντικείμενο BIM ως το συνδυασμό πολλών στοιχείων: “Είναι λεπτομερείς πληροφορίες που καθορίζουν το προϊόν και τη γεωμετρία που αντιπροσωπεύει τα φυσικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Τα δεδομένα απεικόνισης δίνουν στο αντικείμενο μια αναγνωρίσιμη εμφάνιση και τα δεδομένα συμπεριφοράς επιτρέπουν στο αντικείμενο να τοποθετηθεί ή να συμπεριφερθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και το ίδιο το προϊόν στο κτίριο. Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι αντικειμένου: τα component και τα ‘layered’. Τα component’ αντικείμενα είναι τα οικοδομικά προϊόντα που έχουν σταθερά γεωμετρικά σχήματα, όπως τα παράθυρα, πόρτες, λέβητες κλπ. Τα layered’ αντικείμενα είναι τα προϊόντα που δεν έχουν σταθερό σχήμα ή μέγεθος, όπως χαλιά, στέγες, τοίχοι και οροφές. “

Το Πρότυπο BIM Object της NBS είναι ένα από τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται για την παροχή τεχνικών προδιαγραφών για τη συνοχή και τη δημιουργία BIM αντικείμενων. Το πρότυπο ορίζει τις απαιτήσεις του BIM στα αντικείμενα για να διασφαλίσει την ποιότητα, και για να προωθήσει την συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών σε ολόκληρο τον κλάδο των κατασκευών.

Το αντικείμενο BIM σχετίζεται κυρίως με γραφικά δεδομένα και δεδομένα συμπεριφοράς. Οι πληροφορίες ενός αντικείμενου BIM μπορούν να περιλαμβάνουν, (μερικά ή όλα από τα παρακάτω):

 • Λεπτομερείς διαστάσεις
 • Λειτουργία του προϊόντος
 • Παραλλαγές του προϊόντος
 • Ενσωματωμένα αντικείμενα
 • Προδιαγραφές υλικού
 • Στατική συμπεριφορά
 • Περιεκτικότητα σε άνθρακα
 • Κόστος
 • Δεδομένα απόδοσης
 • Θέματα συντήρησης
img4

BIM White Paper: Revit families,ΒΙΜ αντικείμενα

Πλεονεκτήματα, εμπόδια και προκλήσεις

Το BIM έχει ξεκινήσει να υιοθετείται από την κατασκευαστική βιομηχανία και σταδιακά γίνεται μέρος της διαδικασίας μελέτης και κατασκευής κτιρίων. Είναι πολύ σημαντικό για τους κατασκευαστές να προσφέρουν τα προϊόντα τους στη σωστή μορφή, στο σωστό στάδιο της διαδικασίας του σχεδιασμού και στο σωστό επίπεδο λεπτομέρειας. Εάν τα προϊόντα μπορούν να διατεθούν σε μορφή ΒΙΜ, τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την ομάδα σχεδιασμού και κατά συνέπεια να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή. Όσο περισσότερα προϊόντα είναι διαθέσιμα σε μορφή BIM τόσο μεγαλύτερη είναι η δυνατότητα να ενσωματωθούν στη διαδικασία BIM.

Σήμερα, υπάρχει μια ποικιλία από αντικείμενα σε διάφορες BIM βιβλιοθήκες. Μεταξύ αυτών, η National BIM Library και η Autodesk seek θεωρούνται δύο από τις πιο δημοφιλής. Η έρευνα «BIM Adoption of product Manufacturers» (2015-16) δείχνει ότι το 80% των συμμετεχόντων παρέχει αντικείμενα BIM μέσω της ιστοσελίδας τους, το 30% μέσω του BIM store και 20% με τη χρήση της βιβλιοθήκης National BIM.

Αυτές οι βιβλιοθήκες χρησιμοποιούνται από τους σχεδιαστές BIM όταν ψάχνουν αντικείμενα για το ψηφιακό μοντέλο. Για πολλά χρόνια οι σχεδιαστές χρησιμοποιούσαν γενικά αντικείμενα που αντιπροσώπευαν τη λειτουργία ή την γραφική απεικόνιση του αντικειμένου. Τώρα, με τα BIM αντικείμενα, ο σχεδιαστής BIM είναι σε θέση να κατεβάσει τα αντικείμενα ΒΙΜ από τις βιβλιοθήκες και να τα τοποθετήσει στο μοντέλο. Εάν το μέγεθος δεν είναι σωστό, αυτά τα αντικείμενα είναι παραμετρικά ώστε να μπορούν να προσαρμόσουν το μέγεθος τους. Τα ΒΙΜ αντικείμενα έχουν επίσης ιδιότητες ώστε να μπορούν να προγραμματίσουν τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται για το στάδιο της κατασκευής . Σε αυτό το σημείο ο κατασκευαστής έχει σημαντικά οφέλη, όπως η διαφήμιση των προϊόντων του, αλλά και την άμεση αξιολόγηση τους από όλους τους συμμετέχοντες.

Για να συνοψίσουμε η ενσωμάτωση του προϊόντος BIM στη διαδικασία σχεδιασμού από το σχεδιαστή έχει κάποια σημαντικά σημεία. Τα οφέλη που έχει ο σχεδιαστής BIM από τη χρήση αντικειμένων BIM είναι:

 • Μπορεί να κατεβάσει το ΒΙΜ αρχείο του προϊόντος από την ιστοσελίδα της εταιρείας ή από τις βιβλιοθήκες ΒΙΜ
 • Να χρησιμοποιήσει παραμετρικά στοιχεία για να ρυθμίσει το μέγεθος, τα υλικά κ.τλ.
 • Να χρησιμοποιήσει τις ιδιότητες του αντικειμένου για να προγραμματίσει την παραγγελία / παράδοση / διαδικασία κατασκευής
 • Να χρησιμοποιήσει BIM αντικείμενα για να παρέχει εικόνα του πραγματικού προϊόντος

Η διαδικασία της ένταξης ενός αντικειμένου BIM στη διαδικασία σχεδιασμού έχει σημαντικά οφέλη για τους κατασκευαστές. Δεδομένου ότι τα ψηφιακά δεδομένα των προϊόντων τους αποτελούν μέρος του ψηφιακού μοντέλου, είναι πλέον στη διάθεση των πελατών και αυτό μπορεί να γίνει σε πρώιμο στάδιο του σχεδιασμού. Επιπλέον, η χρήση των BIM αντικείμενων επιτρέπει στους κατασκευαστές να παρακολουθούν ποιος χρησιμοποιεί τα δεδομένα τους και να κάνουν νέες συνεργασίες με την κατασκευαστική αγορά. Τέλος, οι πληροφορίες που χρησιμοποιούν αυτά τα ψηφιακά προϊόντα εξασφαλίζουν τον έλεγχο του προϊόντος μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, κατά τη διάρκεια της συντήρησης του κτιρίου.

Για να συνοψίσουμε τα οφέλη των αντικείμενων BIM για τους κατασκευαστές είναι:

 • Η δημιουργία ψηφιακού φυλλαδίου δεδομένων των προϊόντων που είναι πολύ αποτελεσματικό στη χρήση
 • Τα στοιχεία του προϊόντος είναι στη διάθεση των πελατών
 • Μπορούν να πάρουν πληροφορίες για την αγορά της κατασκευής
 • Μέγιστη έκθεση των προϊόντων τους και πιθανούς νέους πελάτες

Ωστόσο, υπάρχουν κάποια ερωτήματα και προκλήσεις που πρέπει να πάρουμε υπόψη. Μερικά από τα ζητήματα που οι κατασκευαστές πρέπει να πάρουν υπόψη είναι:

 • Ποια πλατφόρμα λογισμικού θα χρησιμοποιηθεί για το προϊόν BIΜ; Η δημιουργία ενός αντικειμένου BIM σε διάφορες μορφές αρχείου για είναι συμβατές με διάφορα λογισμικά σχεδιασμού είναι δαπανηρή και χρονοβόρα για την εταιρεία
 • Πόση λεπτομέρεια πρέπει να δοθεί; Πάρα πολλές λεπτομέρειες δημιουργούν σύγχυση και μεγάλα αρχεία. Η έλλειψη πληροφόρησης οδηγεί σε δυσλειτουργίες και έλλειψη ποιότητας.
 • Ορισμένοι σχεδιαστές θα χρησιμοποιήσουν τα BIM προϊόντα ως γενικά αντικείμενα.
 • Κάθε προϊόν πρέπει να είναι ένα μοναδικό στοιχείο και πρέπει να παρέχεται χωριστά. Οι βιβλιοθήκες που περιλαμβάνουν πάρα πολλά αντικείμενα δεν είναι χρήσιμες για τον σχεδιαστή.
img5

Product information and BIM. Breakwithanarchitect

Μερικές από τις BIM βιβλιοθήκες που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο είναι:

 • Bimobject.com
 • seek.autodesk.com
 • Nationalbimlibrary.com
 • bimstore.co.uk
 • bimcomponents.com
 • revitcity.com
 • modlar.com/products/bim
 • arcat.com/bim/bim_objects.shtml

Μερικούς από τους κατασκευαστές που έχουν BIM βιβλιοθήκες είναι:

 • weinerberger.co.uk
 • www.legrand.com
 • www.knauf.co.uk
 • http://bim.assaabloy.co.uk
 • www.carillionplc.com
 • http://www.intra-lighting.com/
 • http://www.lighting.philips.com/
 • www.schueco.com
 • www.kingspaninsulation.co.uk

 

(Visited 207 times, 1 visits today)

Ετικέτες:

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: