Το Ηνωμένο Βασίλειο απαγορεύει τα εύφλεκτα υλικά σε προσόψεις νέων ψηλών κτιρίων

Το Ηνωμένο Βασίλειο απαγορεύει τα εύφλεκτα υλικά σε προσόψεις νέων ψηλών κτιρίων

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛΙΠΥΚΑ) ενημερώνει για τη θετική εξέλιξη στην νομοθεσία του Ηνωμένου Βασίλειου αναφορικά με την απαίτηση άκαυστων υλικών στις προσόψεις των κτιρίων στην βρετανική επικράτεια.

Συγκεκριμένα, ο κ. James Brokenshire, της Κυβερνητικής Υπηρεσίας Στέγασης, Κοινοτήτων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Ηνωμένου Βασιλείου, ανακοίνωσε ότι τα εύφλεκτα υλικά θα απαγορευτούν από τις προσόψεις «όλων των νέων πολυκατοικιών, επίσημων αναγνωρισμένων γηροκομείων και φοιτητικών καταλυμάτων άνω των 18 μέτρων.»

Η απόφαση αυτή είναι αποτέλεσμα της δημόσιας διαβούλευσης που πραγματοποίησε η βρετανική κυβέρνηση με θέμα «Απαγόρευση της χρήσης καυσίμων υλικών στους εξωτερικούς τοίχους των πολυκατοικιών και των υψηλών κτιρίων». Η Fire Safe Europe (FSEU) συμμετείχε σε αυτή τη διαβούλευση, δηλώνοντας, ότι οι προσόψεις οποιουδήποτε κτιρίου όπου η διαφυγή και η πυρόσβεση ενδέχεται να διακυβευτούν από πρόσθετους κινδύνους πυρκαγιάς, ανεξαρτήτως ύψους, θα πρέπει να γίνονται από άκαυστα κατασκευαστικά υλικά κατηγορίας A1 ή A2 με βάση το πρότυπο ΕΝ 13501-1.

Σημειώνεται ότι ο νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων στην Ελλάδα (Π.Δ. 41/2018) προβλέπει και αυτός πρόσθετα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας για τα ψηλά κτίρια, αλλά για ύψος πάνω από 23 μέτρα (αντί για τα 18 μέτρα του κανονισμού της Βρετανίας). Σε αυτά τα κτίρια ο ελληνικός κανονισμός ορίζει ως ελάχιστη απαίτηση για την εξωτερική επένδυση τη χρήση μη αναφλέξιμων υλικών, με αντίδραση στη φωτιά τουλάχιστον A2-s1 d0 με βάση το πρότυπο ΕΝ 13501-1.

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη νόμους για να εξασφαλίσουν ότι μόνο τα μη εύφλεκτα προϊόντα και υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε προσόψεις πολυώροφων κτιρίων υψηλής διακινδύνευσης από πυρκαγιά. Είναι ένα μεγάλο βήμα για το Ηνωμένο Βασίλειο να ανταποκριθεί στο αίτημα της πυρασφάλειας και της χρήσης άκαυστων υλικών στα κτίρια για να εξασφαλίσει ότι οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου είναι τουλάχιστον εξίσου ασφαλείς στα κτίριά τους όπως και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Η Juliette Albiac, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Fire Safe Europe (FSEU), δήλωσε: «Το Ηνωμένο Βασίλειο λαμβάνει σωστά μέτρα για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των ανθρώπων σε νέα πολυώροφα κτίρια υψηλής διακινδύνευσης. Ελπίζουμε ότι οι χώρες που δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει παρόμοιες απαιτήσεις σύντομα θα ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτό.»

Ο Δρ. Γιάννης Κοντούλης, Πρόεδρος ΔΣ του Ελληνικού Ινστιτούτου Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛΙΠΥΚΑ), χαιρέτισε την εξέλιξη αυτή για την πυρασφάλεια των κτιρίων, τόνισε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα και για την ελληνική νομοθεσία, και κάλεσε την ελληνική πολιτεία που πρόσφατα έφερε στην ελληνική αγορά τον νέο Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων να ενστερνιστεί τα νέα παγκόσμια δεδομένα στην ασφάλεια των πολιτών και να αναλάβει πρωτοβουλίες για την προστασία τους, με αναθεώρηση του ύψους των θεωρούμενων «ψηλών κτιρίων» σε 20 μέτρα (από τα 23 μέτρα που ισχύουν σήμερα), σύμφωνα με τις προτάσεις που κατέθεσε ο ΕΛΙΠΥΚΑ σε δημόσια παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΕ στις 4 Ιουνίου 2018.

Σχετικά με το ΕΛΙΠΥΚΑ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛΙΠΥΚΑ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που υποστηρίζει τη διαμόρφωση/υποστήριξη προδιαγραφών και προτύπων πυροπροστασίας ώστε να αποτρέπονται/μειώνονται οι απώλειες ζωής και περιουσίας από τη φωτιά στις κατασκευές και συμμετέχει σε διαβουλεύσεις σχετικά με την κατάρτιση νόμων, αποφάσεων και κανονισμών προδιαγραφών πυροπροστασίας και μηχανισμού τήρησής τους. Στο ΕΛΙΠΥΚΑ συμμετέχουν ελληνικές και διεθνείς βιομηχανίες δομικών υλικών, συστημάτων δόμησης, διατάξεων πυροπροστασίας, κατασκευαστικές εταιρείες, μηχανικοί, καθηγητές από εργαστήρια ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα, και αξιωματικοί με επιστημονική επάρκεια του Πυροσβεστικού Σώματος. Από τον Οκτώβριο του 2018 το ΕΛΙΠΥΚΑ συμμετέχει ως πλήρες μέλος στην Confederation of Fire Protection Association Europe – Συνομοσπονδία Συλλόγων Πυροπροστασίας της Ευρώπης – CFPA-E

(Visited 190 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: