Εικ. 2 H αρμονική σχέση μεταξύ εσωτερικών και ημιυπαίθριων χώρων αποτελεί βασική επιδίωξη για τη δημιουργία του βέλτιστου μικροκλίματος.

(Visited 66 times, 1 visits today)