Εικ. 8 Τα ανοίγματα οροφής και οι ανοιχτόχρωμες ανακλαστικές επιφάνειες του περιβάλλοντος χώρου προσφέρουν έντονη και ομοιόμορφη διάχυση του φυσικού φωτός στο ισόγειο.

(Visited 80 times, 1 visits today)