Εικ. 9 Στο δώμα και τα υπνοδωμάτια έχουν τοποθετηθεί ανεμιστήρες οροφής για τη διέυρυνση της ζώνης θερμικής άνεσης απο τους 26οC στους 29οC.

(Visited 45 times, 1 visits today)