Καταγραφή των επιπέδων
φωτισμού στο χώρο
των βιβλιοστασίων
στις 21 Ιουνίου και ώρα
12:00 σε συνθήκες καθαρού
ουρανού, πριν και μετά την
εφαρμογή ανοιγμάτων οροφής
Πηγή: radiance, ιδία επεξεργασία

(Visited 35 times, 1 visits today)