Κατοικία στη Βάρκιζα, σε συνεργασία με τον
Βασίλη Γιαννάκη, 1960-61.

(Visited 2 times, 1 visits today)