Έγκριση για την υπογραφή σύμβασης σύμπραξης για τη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου

Έγκριση για την υπογραφή σύμβασης σύμπραξης για τη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου

Το ελεγκτικό συνέδριο έδωσε έγκριση για την υπογραφή σύμβασης σύμπραξης για τη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Αναδόχου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Έτσι πλέον το έργο οδεύει προς την έναρξη της κατασκευής, με πιθανότητα ολοκλήρωσης και εκκίνησης της λειτουργίας της Μονάδας στα τέλη του 2018. Η  μονάδα σχεδιάστηκε για να επεξεργάζεται 72.000 τν/έτος σύμμεικτα απορρίμματα και 8.000 τν/έτος προδιαλεγμένα οργανικά, ενώ η μέγιστη δυναμικότητα της μονάδας ανέρχεται σε 105.000τν/έτος. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε περίπου 45,6 εκατ. € και θα χρηματοδοτηθεί με 20 εκατ. € από το ΕΣΠΑ, ενώ το υπόλοιπο θα χρηματοδοτηθεί από τον ανάδοχο και την τράπεζα του.

Η Μονάδα θα περιλαμβάνει:

  • Μηχανική Ανακύκλωση για την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών,
  • Μονάδα αναερόβιας χώνευσης για την παραγωγή ενέργειας (ηλεκτρικής) και
  • αερόβια Κομποστοποίηση του υπολειπόμενου κλάσματος με στόχο την παραγωγή compost και CLO (CompostLikeOutput).

Το σταθεροποιημένο υπόλειμμα της επεξεργασίας θα οδηγείται στους ΧΥΤΥ της Περιφέρειας Ηπείρου.

Η ΕΠΤΑ Σύμβουλοι-Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων, σε σύμπραξη, είναι ο τεχνικός σύμβουλος του έργου, ο οποίος παρακολουθεί τη διαδικασία οριστικοποίησης συμβατικών εγγράφων, την κατασκευή έως και την έναρξη λειτουργίας του.

(Visited 62 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: