Επενδυτικό Forum «INVEST EU: ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ»

Επενδυτικό Forum «INVEST EU: ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ»

Αναπτυξιακό – Επενδυτικό φόρουμ με θέμα: «ΙΝVEST EU: ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ», θα πραγματοποιηθεί την  Τετάρτη 31 Μαΐου στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, με τη συμμετοχή ευρωπαϊκών τραπεζών, μεγάλων οργανισμών, δήμων και επενδυτών.

Η εκδήλωση, οργανώνεται στο πλαίσιο των ενημερωτικών δραστηριοτήτων της επενδυτικής πρωτοβουλίας Α – Energy Investments με την ευγενική συνεργασία της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα,  του  Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλων συναρμόδιων δημόσιων φορέων και υπουργείων, τη συμμετοχή της ΚΕΔΕ,  της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), της  Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΒRD), οργανισμών που ήδη αναπτύσσουν έργα με ΣΔΙΤ (όπως ο ΟΑΣΑ και η ΚτΥπ), ή ετοιμάζονται να αναπτύξουν ( όπως  η ΔΕΗ), του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Δήμων και ασφαλώς ιδιωτών επενδυτών. Στην εκδήλωση, συμπράττει ως σύμβουλος τύπου η Actionglobalcommunications.

Εξοικονόμηση ενέργειας, φυσικοί πόροι και  νέες εγκαταστάσεις

Οι προτεινόμενες νέες συμβάσεις ΣΔΙΤ σε κρίσιμους τομείς, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας και εν γένει φυσικών πόρων (οδοφωτισμός, έξυπνα κτίρια / εγκαταστάσεις / νοσοκομεία), νέες εγκαταστάσεις (logistic centers, μουσεία, τουρισμός, ψηφιακές υποδομές / υπηρεσίες),  είναι ένα νέο θέμα στο οποίο θα εστιάσει η εκδήλωση , αμέσου ενδιαφέροντος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και όχι μόνον. Ήδη, αρκετοί  Δήμοι λόγω των περιορισμένων πόρων τους  έχουν καταθέσει προτάσεις με τη μέθοδο των Συμπράξεων στους παραπάνω τομείς, δηλώνοντας το  ενεργό ενδιαφέρον των τοπικών κοινωνιών, σε μια προσπάθεια που μπορεί να βελτιώσει περισσότερο τις κοινωνικές υποδομές  σε κρίσιμους τομείς και να συμβάλει στην ανάπτυξη έργων που δεν θα ήταν δυνατό να γίνουν χωρίς τη συνδρομή  ιδιωτικών κεφαλαίων.

Επίκαιρα ερωτήματα για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων

Είναι λοιπόν εφικτός ο στόχος των 300 εκατ. ευρώ τον χρόνο για έργα ΣΔΙΤ; Και, με ποιες προϋποθέσεις; Ιδού τα επί μέρους ερωτήματα που συνδέονται με την επίτευξη αυτού του στόχου:

·         Ποια είναι τα επικείμενα νέα έργα μετά τα σχολεία της Αττικής, τις πρώτες μονάδες ανακύκλωσης, τα ευρυζωνικά δίκτυα  και  το ηλεκτρονικό εισιτήριο στις αστικές συγκοινωνίες;

·         Με ποιες προϋποθέσεις θα προσελκύσουν ιδιωτικά κεφάλαια τα πρώτα έργα εξοικονόμησης ενέργειας  που θα πραγματοποιηθούν με ΣΔΙΤ, τα επόμενα σχολικά κτίρια, μονάδες  διαχείρισης αποβλήτων και άλλα έργα που ήδη προτείνονται;

·         Ποια είναι η άποψη των ιδιωτών επενδυτών που ήδη συμμετέχουν σε έργα ΣΔΙΤ; Η υπάρχουσα εμπειρία που αποκτήθηκε τα  τελευταία δύσκολα χρόνια είναι ενθαρρυντική;

·         Τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά και άλλα χρηματοδοτικά  μέσα επαρκούν, κι αν όχι, ποιό είναι το σωστό μίγμα χρηματοδότησης προκειμένου να προχωρήσουν πιο γρήγορα έργα και επενδύσεις;

·         Το μέγεθος των έργων πρέπει να έχει καθοριστικό ρόλο στη χρηματοδότηση; Και σε ποιο βαθμό;

·         Πώς θα  διοχετευθούν κατά τον καλύτερο τρόπο μέσω ελληνικών τραπεζών  τα ευρωπαϊκά  κεφάλαια που παρέχονται για την ενίσχυση  έργων και επενδύσεων με ιδιωτική συμμετοχή;

·         Πώς μπορεί να συμβάλλει περισσότερο η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην ανάπτυξη του κατάλληλου επενδυτικού κλίματος για προσέλκυση επενδύσεων με συμπράξεις;  Ποια τα εμπόδια; Είναι θετικές  οι  Τοπικές Κοινωνίες προς αυτήν την κατεύθυνση;

·         Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί  η μέθοδος των ΣΔΙΤ με παράλληλη αξιοποίηση διαθέσιμων εργαλείων και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων όπως Πακέτο Γιουνκέρ/ΕΙΒ, EBRD, ελληνικά και ξένα funds, κατασκευαστές, κοκ  για την επιτάχυνση αναγκαίων, αναπτυξιακών και βιώσιμων έργων στη χώρα;

·          Μπορούν επίσης οι  Συμπράξεις να συμβάλλουν και στην ταχύτερη και αποδοτικότερη απορρόφηση πόρων του ΣΕΣ 2014-2020;

·         Υπάρχει ικανή μεταφορά τεχνογνωσίας από άλλες χώρες που εφαρμόζουν σε μεγάλη έκταση τα ΣΔΙΤ;

·         Αλλά και με το θεσμικό πλαίσιο τι γίνεται; Είναι δυνατή η παραπέρα απλοποίησή του;

ΔΕΗ, εξοικονόμηση και μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων

Ένα επίσης  νέο  θέμα που θα συζητηθεί ,  αφορά τις προτάσεις και τα θεσμικά μέτρα που προτείνει η  ΔΕΗ σχετικά με τις επενδύσεις εξοικονόμησης, με παράλληλη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, μετά τη  σημερινή ιστορική απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης να τροποποιήσει το καταστατικό της, προκειμένου να μπει στην  ενεργειακή εξοικονόμηση και εν γένει στις ενεργειακές υπηρεσίες.  Πως θα γίνει η  κατοχύρωση και εφαρμογή των Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) με βάση τις οποίες θα αυτοχρηματοδοτούνται τα μέτρα βελτίωσης (μέθοδος ΧΑΤ) από την ίδια την αξία της εξοικονόμησης, είναι ένα ερώτημα καθοριστικό για την επιτυχία των  συγκεκριμένων συμβάσεων. Πολύ περισσότερο σήμερα, που  οι πελάτες- αποδέκτες των μέτρων όχι μόνο δεν είναι σε θέση να ξοδέψουν «ζεστό» χρήμα, αλλά  επιπλέον επιθυμούν να ωφεληθούν ως έναν βαθμό από την αξία της εξοικονόμησης.

Οι άμεσες επενδυτικές προτεραιότητες

Απαντήσεις επίσης θα δοθούν και στο ερώτημα ποιες είναι οι άμεσες επενδυτικές προτεραιότητες στην τρέχουσα χρονική συγκυρία και πώς μπορούν να επισπευστούν.

Οι ομιλητές

Ανάμεσα στους διακεκριμένους ομιλητές της εκδήλωσης,  ο κ. Στέργιος Πιτσιόρλας, Υφυπουργός Οικονομίας  και  Ανάπτυξης, ο  κ. ΄Αρης Περουλάκης, Αναπληρωτής Επικεφαλής, Αντιπροσωπείας ΕΕ στην Ελλάδα, ο κ. Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος  της ΚΕΔΕ, ο κ. Νίκος Μαντζούφας, Ειδικός Γραμματέας ΣΔΙΤ, ο κ. Παναγιώτης Κορκολής, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, ο κ. Θάνος Βούρδας, Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  ο  κ. Γιώργος Στασινός  Πρόεδρος ΤΕΕ, ο κ. Γιώργος Ανδριώτης Αντιπρόεδρος ΔΕΗ ΑΕ, ο κ. Στέλιος Μιχελάκης, Structured Finance and Joint Initiatives, North, Central and South East Europe, Ευρωπαϊκή  Τράπεζα  Επενδύσεων – EΤΕπ, ο κ. Άλκης Δρακινός, Αναπληρωτής Επικεφαλής Γραφείου Αθήνας, Ευρωπαϊκή  Τράπεζα  Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης – EBRD, ο  κ. Ανάστασιος Ταστάνης, πρόεδρος ΟΑΣΑ, η κ. Ιωάννα Κοντούλη, Πρόεδρος της  «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ»- ΚτΥπ ΑΕ , ο κ. Δημήτρης Στεργίου – Καψάλης, Δήμαρχος Πεντέλης, η κ. Ιωάννα Σαμπράκου, Αντιπρόεδρος ΕΜηΠΕΕ και Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, εκπρόσωποι επενδυτών όπως ο κ. Σωτήρης  Ανδρεούλης, Διευθύνων Σύμβουλος ΑΤΕΣΕ – Ενωση  Εταιρειών ΑΤΕΣΕ – ΔΟΜΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ, της  ΕΠΑΔΥΜ (Ενωση  Εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ-ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις), εκπρόσωποι δήμων που προωθούν έργα με τη μέθοδο ΣΔΙΤ κα. Έχει επίσης προσκληθεί ο  κ. Νίκος Δένδιας,  Βουλευτής Β’ Αθηνών, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος  «Νέα Δημοκρατία» και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων. Ανάμεσα στους συντονιστές των ενοτήτων  του φόρουμ η κ. Aντα Σεϊμανίδη, συντονίστρια της Πρωτοβουλίας  Α-Energy Investments, ο κ. Αλέξανδρος Βραχνός, επιστημονικός συνεργάτης, η κ. Αναστασία Ψωμιάδη,   Γενική Διευθύντρια Apson κα.

Την εκδήλωση, αναμένεται να παρακολουθήσουν κορυφαία στελέχη του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, καθώς επίσης Περιφερειών  και Δήμων, εκπρόσωποι κατασκευαστικών φορέων και  οργανισμών, εκπρόσωποι ευρωπαϊκών και ελληνικών χρηματοδοτικών φορέων,  στελέχη πρεσβειών, αρμόδια στελέχη κομμάτων, μέλη του ΤΕΕ, εκπρόσωποι των ΜΜΕ  κλπ. Στο κλείσιμο και κατά τη διάρκεια του γεύματος της εκδήλωσης θα υπάρχει δυνατότητα συναντήσεων – networking για τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Μέγας χορηγός του συνεδρίου είναι η ΔΕΗ ΑΕ.   Βασικός χορηγός επικοινωνίας, ο  Όμιλος Direction Business Network.

 

 

(Visited 104 times, 1 visits today)

Ετικέτες:

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: