ΕΛΕΥΣΙΣ – Ανάκτηση, Επαναχρησιμοποίηση & ανακύκλωση αποβλήτων

Πριν από λίγες μέρες ξεκίνησε στην Ελευσίνα τη δραστηριότητά της η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΕΛΕΥΣΙΣ».

Η «ΕΛΕΥΣΙΣ» δημιουργήθηκε από ανέργους που εξειδικεύτηκαν σε πρόγραμμα κατάρτισης του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο υλοποιήθηκε από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θριάσιος» για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, βάσει του ν. 4019/2011 για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Στο παραπάνω πρόγραμμα συμμετείχε η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και ο Δήμος Ελευσίνας.

Η «ΕΛΕΥΣΙΣ» πρωτοπορεί έχοντας ως κύρια δραστηριότητα την επαναχρησιμοποίηση υπηρετώντας το σκοπό της Κυκλικής Οικονομίας. Επαναχρησιμοποίηση είναι η συλλογή αντικειμένων που δεν είναι πλέον χρήσιμα ή επιθυμητά στον αρχικό τους κάτοχο και η προώθησή τους σε άλλους χρήστες. Όταν ακολουθούνται διαφανείς και περιβαλλοντικά ορθές διαδικασίες σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, μπορούν να υπάρξουν πολλαπλά οφέλη.

Περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη της επαναχρησιμοποίησης:

 •  Μείωση του όγκου και του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων.
 •  Μείωση των κινδύνων από την ανεξέλεγκτη απόρριψη επικίνδυνων υλικών στο περιβάλλον.
 •  Δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας.
 •  Εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας – μείωση εκπομπών CO2.
 •  Ευαισθητοποίηση των πολιτών στα θέματα προστασίας περιβάλλοντος.
 •  Προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.
 •  Προσφορά προϊόντων σε χαμηλή τιμή.

Όλοι μπορούν να συμβάλλουν ενεργά στην προσπάθειά της «ΕΛΕΥΣΙΣ» χαρίζοντας αντικείμενα που δεν χρησιμοποιούν πια, όπως:

 •  Είδη οικιακής χρήσης
 •  Ηλεκτρικές συσκευές παντός τύπου
 •  Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και περιφερειακά, laptop, tablet και τηλέφωνα
 •  Ρούχα, υφάσματα, παπούτσια και αξεσουάρ
 •  Βιβλία, παιχνίδια, CD, DVD, δίσκους
 •  Έργα τέχνης και είδη διακόσμησης
 •  Εργαλεία, ποδήλατα
 •  Έπιπλα εφόσον είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση ή απαιτούν μικρές επισκευές.

Τα αντικείμενα αυτά, αφού ελεγχθούν, θα διατίθενται σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές στο χώρο της «ΕΛΕΥΣΙΣ», Κοντούλη 77, Ελευσίνα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση αλλά και για τη μεταφορά ογκωδών αντικειμένων μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210-5561060.

(Visited 443 times, 1 visits today)

Γραφτείτε στο newsletter μας: