Νέες οδηγίες για την ανακαίνιση κτιρίων στην Ευρώπη

Νέες οδηγίες για την ανακαίνιση κτιρίων στην Ευρώπη

Περίπου το 97% των υφιστάμενων κτιρίων στην Ευρώπη έχουν μειωμένες επιδόσεις λειτουργίας. Δεδομένου ότι ο τομέας των κτιρίων είναι υπεύθυνος για το 36% περίπου των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και το 40% της κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη, είναι σαφές ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για μείωση της κατανάλωσης και των εκπομπών.

Η πολιτική για την ενίσχυση της δόμησης είναι ένας τεράστιος παράγοντας για την επίτευξη κλιματικών στόχων. Απαιτείται δράση σε όλα τα επίπεδα της για την οικοδόμηση και την εφαρμογή ισχυρών τακτικών. Υπάρχουν ήδη αρκετές πολιτικές και πρωτοβουλίες που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση, σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Ο συγχρονισμός των διαφόρων πρωτοβουλιών ώστε να εξασφαλιστεί η συμβολή τους είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική επίτευξη των στόχων.

Μια νέα έκθεση από το έργο Build Upon2 παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης της ανακαίνισης των κτιρίων στα σχέδια δράσης για το κλίμα. Η έκθεση “Πώς να συμπεριλάβετε την ανακαίνιση κτιρίων στο Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα” παράγεται από το έργο Build Upon2, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της εφαρμογής μακροπρόθεσμων στρατηγικών ανακαίνισης.

Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε το Build Upon και κάντε λήψη της αναφοράς εδώ.

(Visited 178 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: