Εικ. 5 Radialsystem, Βερολίνο. Σύγχρονο Κέντρο Τεχνών. (Αρχιτέκτονας: Gerhard Spangenberg)
Όλες οι όψεις της προσθήκης στο ιστορικό κτίριο για την υδροδότηση του Βερολίνου διαμορφώνονται με οριζόντιες γυάλινες περσίδες. Υπάρχει η δυνατότητα να κινούνται με μηχανικό τρόπο. Αναλόγως του προσανατολισμού οι περσίδες είναι διάφανες ή ημιδιάφανες. Με αυτό το χειρισμό ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό το φυσικό φως που χρειάζεται στους εσωτερικούς χώρους του Κέντρου.

(Visited 113 times, 1 visits today)