Πρόσκληση συμμετοχής στο Forum iΒRoad – Individual Building Renovation Roadmaps

Πρόσκληση συμμετοχής στο Forum iΒRoad – Individual Building Renovation Roadmaps

Ξεκίνησε πρόσφατα η λειτουργία του iBRoad Forum, που στόχο έχει να αποτελέσει ένα σημείο συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την ανάδειξη των οδικών χαρτών ανακαίνισης διακριτών κτιρίων.

Γενικό στόχο του έργου iBRoad αποτελεί ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η ανάδειξη οδικών χαρτών ανακαίνισης διακριτών κτιρίων (iBRoad-Plan) καθώς και μητρώων κτιρίων (iBRoad-Log) ως βασικά μέσα για τη διευκόλυνση και προώθηση της ριζικής ανακαίνισης στον τομέα των κατοικιών. Οι οδικοί χάρτες ανακαίνισης διακριτών κτιρίων και τα μητρώα κτιρίων θα παρέχουν στους ενεργειακούς επιθεωρητές και τους τελικούς χρήστες τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τη ριζική ανακαίνιση διακριτών κτιρίων, καθώς και να συμμετέχουν σε σχετικές εργασίες ριζικής ανακαίνισης, ενώ παράλληλα παράσχουν στις δημόσιες αρχές στοιχεία από πραγματικές εφαρμογές, τα οποία θα τεκμηριώνουν τα οφέλη της ριζικής ανακαίνισης ώστε να συμβάλλουν στη διαμόρφωση τόσο της επιμέρους κτιριακής στρατηγικής όσο και της μακροπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής.

Προσκαλούμε τα ενδιαφερόμενα μέρη να κάνουν την εγγραφή τους στην πλατφόρμα του iBRoad Forum και να συμμετέχουν ενεργά στα αναρτημένα θέματα/συζητήσεις, όπως ποιό θα ήταν ένα ιδανικό επιχειρηματικό μοντέλο (business model) ανάπτυξης των διαβατηρίων ανακαίνισης κτιρίων ή ποιά θα ήταν η προοπτική αναπαραγωγής της υπηρεσίας αυτής σε κάθε χώρα της ΕΕ αλλά και στην Ελλάδα.

Η διαδικασία εγγραφής στο iBRoad Forum είναι απλή και διαρκεί λιγότερο από 2 λεπτά.

Σημείωση: Το έργο iBRoad χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 754045.

Στην κοινοπραξία συμμετέχουν: Sympraxis Team (Eλλάδα), BPIE (Βέλγιο), ifeu – Institute for Energy and Environmental Research (Γερμανία), TU Wien – Technical University of Vienna (Αυστρία),

INZEB – Institute of Zero Energy Buildings (Ελλάδα), BPAC – Blue Planet Academy & Consulting (Βέλγιο), Eneffect Center for Energy Efficiency (Βουλγαρία), ADENE Energy Agency (Portugal), VEA – Flemish Energy Agency (Βέλ,γιο), KAPE – Polish National Energy Conservation Agency (Πολωνία) και INCD URBAN-INCERC – National Institute for Research and Development in Construction, Urban Planning and Sustainable Spatial Development (Ρουμανία)

 

(Visited 88 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: