Η Κοζάνη αρχίζει να γίνεται μια πόλη με κυκλική βιο-βάσιμη οικονομία

Η Κοζάνη αρχίζει να γίνεται μια πόλη με κυκλική βιο-βάσιμη οικονομία

Η μόνη περιοχή στην Ελλάδα χωρίς ακτογραμμή, όπου οι άνθρωποι έρχονται να κάνουν σκι, η Δυτική Μακεδονία παραδοσιακά εξαρτάται από την εξόρυξη και την παραγωγή ενέργειας. Με τον άνθρακα να τελειώνει ωστόσο, οι αρχές επικεντρώνονται στην ανάπτυξη μιας πράσινης, κυκλικής βιοοικονομίας στην περιοχή.

Η τελευταία πρωτοβουλία ξεκίνησε επίσημα στην πρωτεύουσα της περιοχής, την Κοζάνη.

Η πόλη θα διερευνήσει τη δυνατότητα δημιουργίας νέας ανάπτυξης και απασχόλησης μέσω της καλύτερης διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων. Τα μέλη του «Kozani Biowaste Club» θα συνεργαστούν για την επανάσταση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Περιφερειακής Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθιστώντας την πόλη πρωτοπόρο κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα.

Το Biowaste Club διοικείται τοπικά από το CluBE, το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος της Δυτικής Μακεδονίας.

Από την πρόκληση στην ευκαιρία

Όπως και σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, τα περισσότερα οργανικά απόβλητα στην Κοζάνη βρίσκονται σήμερα στον χώρο υγειονομικής ταφής – μια κακή επιλογή για το περιβάλλον και την οικονομία.

Ο Δήμος Κοζάνης είναι αποφασισμένος να το αλλάξει.

Ένα πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής οργανικών αποβλήτων από 100 νοικοκυριά ξεκίνησε το 2016, σε συνεργασία με την εταιρεία διαχείρισης απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ). Λόγω της επιτυχίας του, το καθεστώς έχει επεκταθεί και το περασμένο έτος συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 50 τόνοι από περισσότερα από 500 νοικοκυριά.

Τα βιολογικά απόβλητα αντιμετωπίζονται επί του παρόντος για την παραγωγή λιπασματοποίησης, η οποία διατίθεται για χρήση από τους κατοίκους.

Ο όμιλος Biowaste θα υποστηρίξει τον Δήμο ώστε να αναπτύξει χωριστή συλλογή, σε πιλοτικές γειτονιές, σε ολόκληρη την πόλη και να διερευνήσει ευκαιρίες για τη μετατροπή των βιολογικών αποβλήτων σε πολύτιμα προϊόντα, όπως βιοπλαστικά και λιπάσματα.

Μέρος ενός ευρύτερου κινήματος της ΕΕ

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε ένα έργο που αποκαλείται SCALIBUR, το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας του προγράμματος «Ορίζων 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπό την καθοδήγηση του Συνεργατικού Κέντρου για τη Βιώσιμη Κατανάλωση και Παραγωγή (CSCP), δημιουργούνται επίσης «Λέσχες Biowaste» στο Albano Laziale (Ιταλία) και στη Μαδρίτη (Ισπανία).

«Μέσω του Club Biowaste θα μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε όλους τους εμπλεκόμενους, στην αλυσίδα αξίας των βιολογικών αποβλήτων, σε δράσεις συμμετοχής και συν-δημιουργίας, να υποστηρίξουμε την ενσωμάτωση των προσεγγίσεων αξιοποίησης βιολογικών αποβλήτων στην Κοζάνη και να αυξήσουμε την κατανόηση από τους πολίτες της σημασίας της ανακύκλωσης των βιολογικών αποβλήτων, την αποδοχή των νέων προϊόντων που προέρχονται από βιολογικά απόβλητα», εξήγησε η Carina Diedrich, υπεύθυνη έργου στο CSCP. Η Κοζάνη, το Albano Laziale και η Μαδρίτη θα υποστηριχθούν από εμπειρογνώμονες του προγράμματος SCALIBUR, οι οποίοι ερευνούν και δοκιμάζουν βελτιωμένες μεθόδους συλλογής, μεταφοράς, διαλογής και (προ) επεξεργασίας βιολογικών αποβλήτων.

Δημιουργία πόλεων με κυκλική βιο-βάσιμη οικονομία

Η ΕΕ απαιτεί τα βιολογικά απόβλητα να συλλέγονται χωριστά σε όλα τα κράτη μέλη έως το 2023.

Η SCALIBUR στοχεύει να εμπνεύσει μια επανάσταση στην ανακύκλωση των βιολογικών αποβλήτων αναπτύσσοντας και επιδεικνύοντας νέα μοντέλα για τις πόλεις σε όλη την ΕΕ για να αναπαραχθούν.

Θα δημιουργηθεί μια ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης, εκπαιδευτικά προγράμματα, εθνικά εγχειρίδια δράσης και μια πλατφόρμα ενδιαφερομένων για την ανταλλαγή των γνώσεων αυτών με τους ενδιαφερόμενους δήμους.

Πηγή: www.scalibur.eu

(Visited 128 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: