Συμμετοχή του SBC GREECE στην BUILD UPON

Συμμετοχή του SBC GREECE στην BUILD UPON

Έναρξη του μεγαλύτερου προγράμματος παγκοσμίως για τις ανακαινίσεις του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος.

Το μεγαλύτερο, σε παγκόσμια κλίμακα, πρόγραμμα για την ανακαίνιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος ξεκίνησε σε όλη την Ευρώπη επίσημα από τα Εθνικά Συμβούλια Πράσινων/Αειφόρων Κτιρίων (Green Building Councils) επίσημα μέλη του WGBC (World Green Building Council). Στόχος του προγράμματος είναι να αντιμετωπίσει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής που συνδέεται άμεσα με το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα.

Ύστερα από ένα χρόνο προετοιμασίας το πρόγραμμα BUILD UPON ξεκίνησε μία σειρά από 80 Ευρωπαϊκές δράσεις με στόχο να συγκεντρώσει πάνω από 1.000  οργανισμούς, εταιρείες και φορείς σε μία συντονισμένη προσπάθεια για την μείωση των εκπομπών του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος.

Το πρόγραμμα BUILD UPON αντιμετωπίζει αυτή την πρόκληση υποστηρίζοντας τις εθνικές κυβερνήσεις, αγορές αλλά και τους πολίτες έτσι ώστε να αναπτύξουν  “Εθνικές Στρατηγικές Ανακαινίσεων” με μακροχρόνια σχέδια για τις ανακαινίσεις των υφιστάμενων οικιστικών και εμπορικών ακινήτων μέσω υψηλών προδιαγραφών ενεργειακής απόδοσης. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία οι υφιστάμενες Εθνικές Στρατηγικές πρέπει να έχουν αναθεωρηθεί μέχρι τις 30 Απριλίου 2017.

Tο πρωτοποριακό  διαδικτυακό portal “RenoWiki”.

Στα πλαίσια του προγράμματος της BUILD UPON έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί το πρωτοποριακό  διαδικτυακό portal “RenoWiki”.

Το Renowiki  συγκεντρώνει και  παρουσιάζει ποικίλες δράσεις και έργα  που σχετίζονται με τις  ανακαινίσεις των κτιρίων στην Ευρώπη με σκοπό την διάθεση γνώσης και διάδοση των βέλτιστων πρακτικών καθώς και επιτυχημένων δράσεων και έργων.

Μέχρι σήμερα το Renowiki φιλοξενεί πάνω από 650 δράσεις και έργα.

e166a99c-1d7b-4cf1-bfd5-fd9bfc0d89e2

Συμμετοχή του SBC GREECE στην BUILD UPON

Το SBC GREECE, ως επίσημο μέλος του WGBC, συμμετείχε δια του Προέδρου του στην συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου των GBC’s (WGBC European Regional Network) της BUILD UPON, στις 24 και 25 Φεβρουαρίου 2016, στη Βενετία.

Στα πλαίσια της διεύρυνσης των συμμετεχόντων GBC’s στο πρόγραμμα BUILD UPON, που αποτελούσε και βασικό θέμα της συνάντησης, το SBC GREECE εκδήλωσε ενδιαφέρον για την συμμετοχή του στη Δεύτερη Φάση του προγράμματος BUILD UPON.

 Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.buildupon.eu

Η BUILD UPON έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας Horizon 2020 (No 649727) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(Visited 54 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: