Συνέδριο SBE 2016 στη Θεσσαλονίκη

Συνέδριο SBE 2016 στη Θεσσαλονίκη

 

Το  Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων, του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διοργανώνει το συνέδριο με τίτλο “Sustainable Synergies from Buildings to the Urban Scale”, τον Οκτώβριο του 2016, στη Θεσσαλονίκη.

Η σειρά συνεδρίων SBE16 προωθείται από τους διεθνείς Οργανισμούς iiSBE, CIB, UNEP και FIDIC. Το συνέδριο SBE16 Θεσσαλονίκης θα  επικεντρωθεί σε διάφορες πτυχές της αειφορίας. Ο στόχος του συνεδρίου είναι να καλύψει ένα ευρύ φάσμα των θεμάτων που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα του δομημένου περιβάλλοντος. Πρόκειται για θέματα που αφορούν τόσο τεχνικά όσο και κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα, που μπορεί να κυμαίνονται από τα οικοδομικά υλικά μέχρι την αστική κλίμακα ή τη διερεύνηση των συνεργειών ανάμεσα στους κύριους άξονες της αειφορίας στον τομέα των κτιρίων.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν όχι μόνο οι παράμετροι του κάθε θέματος, αλλά να διερευνηθούν και οι διασυνδέσεις μεταξύ των διαφόρων διαστάσεων που εξετάστηκαν, κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό για μία ολιστική προσέγγιση στην εφαρμογή των αρχών της αειφορίας στο δομημένο περιβάλλον.

Το συνέδριο θα επικεντρωθεί στη βιωσιμότητα του δομημένου περιβάλλοντος, αντιμετωπίζοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με αυτή την έννοια, τόσο σε κλίμακα του κτιρίου και όσο σε πολεοδομική κλίμακα.

 

SBE 2016

(Visited 218 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: