Συνεργασία της Schneider Electric με τη BIC-Βιολέξ για την πιστοποίηση κατά ISO 50001 του εργοστασίου της στην Ελλάδα

Συνεργασία της Schneider Electric με τη BIC-Βιολέξ για την πιστοποίηση κατά ISO 50001 του εργοστασίου της στην Ελλάδα

Η Schneider Electric συνέβαλε με επιτυχία στον εναρμονισμό και πιστοποίηση του εργοστάσιου παραγωγής ξυριστικών λεπίδων και μηχανών που διατηρεί στην Άνοιξη Αττικής η BIC Βιολέξ κατά το νέο ενεργειακό πρότυπο, ISO 50001.

Η Schneider Electric, ο παγκόσμιος ειδικός σε θέματα ενεργειακής διαχείρισης και αυτοματισμού, ανακοινώνει τη συνεργασία της με τη BIC-Βιολέξ ως ενεργειακός σύμβουλος για τον εναρμονισμό της τελευταίας σύμφωνα με τις διαδικασίες του νέου ενεργειακού προτύπου ISO 50001. Το αποτέλεσμα της συνεργασία στέφτηκε με επιτυχία καθώς τον περασμένο Μάιο 2015 η εταιρεία BIC-Βιολεξ πιστοποιήθηκε από επίσημο φορέα.

Η BIC-Βιολέξ, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου σε ολόκληρο τον κόσμο, εμπιστεύτηκε τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες ενεργειακής διαχείρισης της Schneider Electric (Energy & Sustainability Services), προκειμένου να αποτυπώσει και να αναλύσει τα βήματα που απαιτούνται για να εξασφαλίσει τη χορήγηση της διεθνούς πιστοποίησης ISO 50001, και παράλληλα να δημιουργήσει τη βάση πάνω στην οποία θα διασφαλίζει τη συμμόρφωση της εταιρείας στους ευρωπαϊκούς ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς κανονισμούς (Energy Efficiency Directive).

Η Schneider Electric, σε πρώτη φάση, προχώρησε στη διεξαγωγή συγκριτικής ανάλυσης (gap analysis) για τις υπάρχουσες διαδικασίες περιβαλλοντολογικής διαχείρισης και τις απαραίτητες προσαρμογές που απαιτούνται προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με το νέο πρότυπο, καθώς επίσης και στη διενέργεια ειδικής επιθεώρησης για την εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσης του συνόλου των εγκαταστάσεων της μονάδας.  Πιο συγκεκριμένα, η Schneider Electric γνωμοδότησε στις διαδικασίες έλεγχου και επιτήρησης της κατανάλωσης ενέργειας, παρέχοντας ένα προσχέδιο νέων διαδικασιών PDCA (Plan – Do – Check – Act), όπως επιβάλει το νέο πρότυπο ISO 50001, διασφαλίζοντας τη διαρκή παρακολούθηση και επιτήρηση της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και την επιβεβαίωση της μείωση του κόστους λειτουργίας της μονάδας στο παρόν και το μέλλον.
Στη συνέχεια, κατά τη φάση της ενεργειακής επιθεώρησης (Energy Review), οι εξειδικευμένοι μηχανικοί της Schneider Electric προχώρησαν στον εντοπισμό ευκαιριών εξοικονόμησης σε επίπεδο ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Επιπλέον, οι μηχανικοί της Schneider Electric προχώρησαν στη σύνταξη μελέτης με προτάσεις για 23 βελτιωτικά έργα, η υλοποίηση των οποίων θα οδηγήσει σε εξοικονόμησης της τάξης του ενός εκατομμυρίου ευρώ, με ορίζοντα απόσβεσης (ROI) τους 28 μήνες.

Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι το εργοστάσιο της BIC στην Άνοιξη Αττικής αποτελεί το μεγαλύτερο του Ομίλου ΒIC διεθνώς, καθώς εκεί παράγεται το 90% των ξυριστικών λεπίδων και μηχανών για την παγκόσμια Αγορά, ενώ παράλληλα χρησιμοποιείται ως μονάδα αναφοράς για την υιοθέτηση νέων προτύπων και διαδικασιών.

«Η Schneider Electric είναι η πρώτη εταιρεία παγκοσμίως που πιστοποίησε το κτίριο των κεντρικών της  γραφείων στην Γαλλία, Le Hive, κατά το νέο ενεργειακό πρότυπου ISO50001 τον Ιούνιο του 2011. Κατόπιν προχωράμε σταδιακά στην εναρμόνιση όλων επιμέρους βιομηχανικών μονάδων μας ανά τον κόσμο. Δεσμευόμαστε έτσι, εμπράκτως στη συνεχή βελτίωση της κατανάλωση ενέργειας, μειώνοντας σημαντικά το ενεργειακό μας αποτύπωμα και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Δεδομένου της μεγάλης εμπειρίας μας και της εξειδίκευσης του προσωπικού μας στο αντικείμενο, είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να διαθέτουμε στους πελάτες μας τεχνογνωσία υψηλού επίπεδου, βοηθώντας τους αποτελεσματικά και με εγγυημένη επιτυχία να διαμορφώσουν το ενεργειακό τους πλάνο καθώς και να εναρμονιστούν πλήρως με την ευρωπαϊκή ενεργειακή νομοθεσία (EED-2012/27/EU)», δηλώνει ο κος Δημήτρης Ιωάννου,  Προϊστάμενος Πωλήσεων Professional Services της Schneider Electric Ελλάδος.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες ενεργειακής διαχείρισης της Schneider Electric, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://www.schneider-electric.com/b2b/en/services/energy-and-sustainability/

(Visited 159 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: